Vinnare i Euroscola-tävlingen

2019-02-19

Till 2019 har både Tornedalsskolan i Haparanda och Baldergymnasiet i Skellefteå vunnit möjligheten att åka till Bryssel som en del av Euroscola-projektet. Euroscola är ett projekt som startades av EU-parlamentet 1990. Varje år välkomnar Euroscola tusentals elever från EU:s medlemsländer, för att för en dag prova på att vara Europaparlamentariker i Strasbourg.

Vad är Euroscola?

Euroscola är ett projekt som startades av EU-parlamentet 1990. Varje år välkomnar EU-parlamentet tusentals elever i åldrarna 16–18 från alla EU:s medlemsländer. Deltagarna får för en dag vara med i ett rollspel, där de får prova på att vara Europaparlamentariker i Strasbourg. Under dagen får eleverna sätta sig in i beslutfattningsprocessen genom ett rollspel som innefattar debatter i plenisalen, förhandlingar med övriga deltagare, röstning samt antagande av resolutioner i typiska EU-frågor. Euroscola ger elever möjligheten att integrera och utbyta information på ett främmande språk, med studenter från andra länder. Projektet betonar även vikten av gränsöverskridande samarbete. Dessutom ges eleverna möjligheten att presentera sin skola och region, vilket bidrar till mångfald och den kulturella dialogen.

Vinnare i Euroscola-tävlingen

2019 får två skolor från Norrbotten och Västerbotten möjligheten att åka till Strasbourg, som vinnare av Euroscola-tävlingen-

Tornedalsskolan, som hade sin dag i EU-parlamentet den 7 februari, tilldelades priset tack vare det gränsöverskridande projekt de påbörjat tillsammans med en finsk skola, som ska öka kunskapen om EU och EU-parlamentet. I motiveringen står det att: ”Projektet är mycket ambitiöst med en tydlig koppling till nästa val till Europaparlamentet den 26 maj 2019.”

Baldergymnasiet, som hade sin dag i EU-parlamentet den 15 februari, tilldelades priset för det nya läromedlet som elever och lärare utvecklar tillsammans på skolan: ett online-spel om EU som både ska öka kunskapen om EU och EU-parlamentet och har en tydlig koppling till det kommande Europaparlamentsvalet.

Hur kan en skola vara med i tävlingen?

För att kunna ansöka om att vara med i Euroscola måste elever från en skola påbörjat eller slutfört ett projekt om EU. Det kan handla om en utställning om EU, en artikelserie, en blogg eller något helt annat – så länge det är relaterat till EU. Ansökningar kan skickas in under hela året. Ansökningarna bedöms två gånger per år, och vinnarna meddelas sedan via Epost.

 

Stort grattis till elever och lärare vid Tornedalsskolan och Baldergymnasiet!

Läs mer om Euroscola-projektet här.

Läs mer om tävlingen, ansökan och krav här

/Clara Lundén

Allmänna nyheter

 • Luleå kommunstyrelses arbetsutskott på studiebesök i Bryssel

  2019-04-24

  Den 15–16 april gjorde Luleå Kommunstyrelses arbetsutskott studiebesök i Bryssel. Gruppen hade en fullspäckad agenda med studiebesök hos olika EU-relaterade institutioner och organisationer. Luleåföreträdarna besökte inledningsvis North Sweden-kontoret som stod för programmet som präglades av möten med relevanta aktörer i syfte att lyfta Luleås styrkeområden och finna inspiration till finansieringsmöjligheter och relevanta EU-nätverk. Dagarna avrundandes med rundabordssamtal med olika viktiga EU-aktörer.

 • OECD-studie: Hur kan Sverige inkludera samerna i den regionala utvecklingen?

  2019-04-09

  Den 27 mars publicerade OECD en omfattande studie om Sveriges samiska befolkning kopplat till möjligheter för samiska näringar i regional utveckling. Studien som är en del av OECD:s bredare projekt undersöker hur ursprungsbefolkningar i Australien, Kanada, Norge och Sverige inkluderas i ländernas regionala utveckling. Syftet är att belysa utmaningar som ursprungsbefolkningsgrupper står inför samt uppmana berörda länder att vara mer inkluderande i nationella och regionala utvecklingsstrategier. I Sveriges fall menar OECD att ett tydligare politiskt ramverk behövs där resurser bör åsidosättas till samiska organisationer. Detta i syfte att utveckla samiska näringar som bidrar till ökad livskvalitet i hela regionen och främja samisk forskning då viktig data om samerna är bristfällig i dag.

 • Är nationalstaten på väg tillbaka? Om populism med Svenska Nätverken för Europaforskning

  2019-04-09

  Varje år släpper Svenska Nätverken för Europaforskning en bok innehållandes olika forskares syn på aktuella europeiska ämnen. Den 4 april vid Svenska representationen till EU presenterades årets bok ”EU och nationalstatens återkomst”. Seminariet som gästades av bokens författare, politiker Göran Färm och EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström, präglades av diskussioner kring bakomliggande anledningar till en växande nationalism, migration, skatterätt och den europeiska valutaunionen.

 • Europaforum Norra Sverige

  2019-04-04

  Vid det 25:e Europaforum Norra Sverige, möttes regionalpolitiker och tjänstemän med flera från Sveriges nordligaste län. Regionalpolitikens roll i EU-samarbetet stod i fokus.

 • Västerbotten besökte Bryssel

  2019-03-27

  Den 18-21 mars besökte Region Västerbottens enhet för externa relationer och strategisk platsutveckling Bryssel. Agendan innehöll ett flertal studiebesök.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS