Tyck till i samråd om EU:s jämställdhetspolitik

2019-03-15

EU-kommissionen har startat ett samråd angående jämställdhetsfrågor. Samrådet är en webbenkät där privatpersoner, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge synpunkter om jämställdhet. Nu finns det möjlighet att bidra med synpunkter inför EU:s kommande strategiska jämställdhetsarbete med avseende perioden 2020-2025.

Syftet med samråd om jämställdhet

Jämställdhet tillhör en av EU:s grundläggande värderingar. EU-kommissonen arbetar för att främja jämställdhet genom olika strategier.

EU-kommissionen utformade sin strategi för jämställdhet avseende perioden 2010-2015 där fem centrala åtgärdsområden prioriterades. Dessa fokusområden innefattades av:

‣ Ekonomisk självständighet i praktiken för kvinnor och män.

‣ Lika lön för likvärdigt arbete.

‣ Jämställdhet i beslutsfattandet.

‣ Värdighet, integritet och ett slut på könsbaserat våld.

‣ Främjande av jämställdhet utanför EU.

Dessa fem prioriteringar låg även till grund för EU-kommissionens strategi för jämställdhet gällande perioden 2016–2019. Då den nuvarande jämställdhetsstrategin löper ut i år, samtidigt som den sittande EU-kommissionen lämnar sitt uppdrag, inleds därför detta samråd för den framtida utvecklingen av jämställdhetsfrågor i EU. EU-kommissionen efterlyser härmed vilka insatser som bör prioriteras de kommande fem åren inom EU:s jämställdhetsarbete.

Vilka kan medverka?

EU vill få synpunkter från flera olika intressenter, bland annat myndigheter och förvaltningar, yrkes- och branschorganisationer, fackföreningar, företag, kvinnoorganisationer, mansorganisationer, hbtq-organisationer, nationella jämställdhetsorgan, arbetsmiljöverk, andra nationella organ, civilsamhället och icke-statliga organisationer, akademiker, lärosäten, forskningsorganisationer och allmänheten.

Samrådsperioden sträcker sig till och med den 31 maj 2019 och synpunkter lämnas online.

För att delta i samrådet och besvara enkäten, klicka här.

Läs EU:s strategiska åtaganden för jämställdhet för perioden 2016-2019 här.

/Hannes Wigerfelt

 

Allmänna nyheter

 • Morgonmöte med ESF-rådet

  2019-05-22

  Den 14 maj träffade en grupp från ESF-Rådet representanter från norra regionkontoren. Syftet var att diskutera hur socialfonden bäst kan bidra till socialt hållbar utveckling.

 • Inblick i praktikanternas vardag

  2019-05-20

  North Swedens praktikanter Hannes och Clara gjorde ett studiebesök hos kommissionär Cecilia Malmström. Detta var ett av många studiebesök som de har givits möjlighet att göra.

 • Europeiska Investeringsbanken godkänner lån till Europas största batterifabrik med destination Skellefteå

  2019-05-20

  För att skapa ett Europa som kan tillgodose den efterfrågan av batterier som ökar med omställningen till grön energi i exempelvis fordonssektorn, har den Europeiska Investeringsbanken beviljat ett lån på 350 miljoner euro till företaget Northvolt, som ska bygga Europas största batterifabrik i Skellefteå i Västerbotten. Northvolt har som mål att skapa världens mest miljövänliga batteriproduktion.

 • Fira Europadagen den 9 maj!

  2019-05-08

  Europadagen firas den 9 maj till åminnelse av Schumandeklarationen, som ligger till grund för dagens EU. Årets tema handlar om att göra sin röst hörd genom att delta i EU-valet.

 • LKAU besöker Bryssel

  2019-04-24

  Den 15–16 april gjorde Luleå Kommunstyrelses arbetsutskott studiebesök i Bryssel, med en fullspäckad agenda med studiebesök hos olika EU-aktörer.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS