Tyck till i samråd om EU:s jämställdhetspolitik

2019-03-15

EU-kommissionen har startat ett samråd angående jämställdhetsfrågor. Samrådet är en webbenkät där privatpersoner, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge synpunkter om jämställdhet. Nu finns det möjlighet att bidra med synpunkter inför EU:s kommande strategiska jämställdhetsarbete med avseende perioden 2020-2025.

Syftet med samråd om jämställdhet

Jämställdhet tillhör en av EU:s grundläggande värderingar. EU-kommissonen arbetar för att främja jämställdhet genom olika strategier.

EU-kommissionen utformade sin strategi för jämställdhet avseende perioden 2010-2015 där fem centrala åtgärdsområden prioriterades. Dessa fokusområden innefattades av:

‣ Ekonomisk självständighet i praktiken för kvinnor och män.

‣ Lika lön för likvärdigt arbete.

‣ Jämställdhet i beslutsfattandet.

‣ Värdighet, integritet och ett slut på könsbaserat våld.

‣ Främjande av jämställdhet utanför EU.

Dessa fem prioriteringar låg även till grund för EU-kommissionens strategi för jämställdhet gällande perioden 2016–2019. Då den nuvarande jämställdhetsstrategin löper ut i år, samtidigt som den sittande EU-kommissionen lämnar sitt uppdrag, inleds därför detta samråd för den framtida utvecklingen av jämställdhetsfrågor i EU. EU-kommissionen efterlyser härmed vilka insatser som bör prioriteras de kommande fem åren inom EU:s jämställdhetsarbete.

Vilka kan medverka?

EU vill få synpunkter från flera olika intressenter, bland annat myndigheter och förvaltningar, yrkes- och branschorganisationer, fackföreningar, företag, kvinnoorganisationer, mansorganisationer, hbtq-organisationer, nationella jämställdhetsorgan, arbetsmiljöverk, andra nationella organ, civilsamhället och icke-statliga organisationer, akademiker, lärosäten, forskningsorganisationer och allmänheten.

Samrådsperioden sträcker sig till och med den 31 maj 2019 och synpunkter lämnas online.

För att delta i samrådet och besvara enkäten, klicka här.

Läs EU:s strategiska åtaganden för jämställdhet för perioden 2016-2019 här.

/Hannes Wigerfelt

 

Allmänna nyheter

 • Tyck till i samråd om EU:s jämställdhetspolitik

  2019-03-15

  EU-kommissionen har startat ett samråd angående jämställdhetsfrågor. Samrådet är en webbenkät där privatpersoner, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge synpunkter om jämställdhet. Nu finns det möjlighet att bidra med synpunkter inför EU:s kommande strategiska jämställdhetsarbete med avseende perioden 2020-2025.

 • EU-parlamentet besöker Luleå

  2019-03-12

  En delegation från EU-parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) besökte Luleå 27 feb – 1 mars, för att bl.a. lära sig om Norrbottens bidrag till EU:s ekonomi

 • Samtal om Arktisk politik

  2019-03-11

  North Sweden medverkade vid ett möte med EU och UD, för att diskutera EU:s arktiska politik och hur den skall utvecklas. Det är en del av EU:s ökande engagemang i Arktis.

 • Praktisera på North Sweden

  2019-02-26

  North Sweden European Office söker två praktikanter inför höstterminen 2019. Praktiken ger Dig möjlighet att få en god insyn och förståelse om hur regionala frågor drivs i Bryssel.

 • Vinnare i Euroscola-tävlingen

  2019-02-19

  Tornedalsskolan i Haparanda och Baldergymnasiet i Skellefteå vunnit möjligheten att åka till Bryssel som en del av Euroscola-projektet - som startades av EU-parlamentet 1990.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS