Tyck till om Erasmus+

2017-04-26

Erasmusprogrammet firar 30 år! 

Tack vare Romfördraget har vi nu ett EU utan gränser, ett EU där människor kan röra sig fritt och lättare jobba eller studera utomlands. Sedan Erasmusprogrammet startade 1987 har vi sett en ännu större öppenhet i Europa, där allt fler unga tar del av EU:s alla fördelar och möjligheter. De nio miljoner människor, varav 188 000 svenskar, som de senaste 30 åren har deltagit i ett utlandsutbyte med stöd av Erasmus+ och tidigare program, något som inte skulle vara möjligt i Europa med stängda gränser.

ladda ned

Principen om fri rörlighet är en förutsättning för Erasmus+ och alla deltagare genom åren är ett utmärkt exempel på varför möjligheten att röra sig fritt i Europa är så viktig. Miljontals människor har fått möjligheten till nya erfarenheter och kunskaper som ett utlandsutbyte innebär. Allt detta är möjligt tack vare beslutet 1957 att främja fri rörlighet i Europa.

Europa ser inte ut som för 30 eller 60 år sedan, och det finns alltid mer att göra för att skapa större samhörighet. Därför vänder EU-kommissenen sig till dig – Erasmusgenerationen – för att lyssna till dina idéer hur framtidens Europa bör skapas tillsammans.

Dela dina idéer: vad kan EU göra för att hitta innovativa lösningar på problem? Hur kan Erasmus+ bygga starkare broar mellan länder och kulturer för att stärka samhörigheten?

Data kommer att användas för att jämföra förändringar i beteende, attityder och kompetenser hos elever och personal före och efter utbytesterminen eller studiebesöket inom EU.

Hör av dig och fyll i enkäten, även om du aldrig har deltagit i något internationellt rörlighet eller samarbetsprogram.

Undersökningen tar cirka 15 minuter. Vänligen följ denna länk för att svara på frågorna.

Läs mer om Erasmus+ här.

/Maria Sandberg

Allmänna nyheter

 • Europeiska regionkommittén organiserar fototävling med integration som tema

  2018-03-19

  Fototävlingen "Min sociala stad" med temat integration är organiserad av PES-gruppen i Europeiska regionalkommittén (CoR). Denna fototävling är till för både amatörer och professionella fotografer som vill fånga sociala projekt eller sociala relationer i sina städer eller orter. Initiativet till tävlingen är hämtat från viljan att återupprätta medborgarnas förtroende för det europeiska projektet genom att belysa sociala ojämlikheter som både urbana städer och landsbygden konfronteras av. Sådana ojämlikheter kan bland annat vara tillgång till vård, utbildning, boende eller anställning samt integration av missgynnade människor i samhället.

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS