Tyck till om Erasmus+

2017-04-26

Erasmusprogrammet firar 30 år! 

Tack vare Romfördraget har vi nu ett EU utan gränser, ett EU där människor kan röra sig fritt och lättare jobba eller studera utomlands. Sedan Erasmusprogrammet startade 1987 har vi sett en ännu större öppenhet i Europa, där allt fler unga tar del av EU:s alla fördelar och möjligheter. De nio miljoner människor, varav 188 000 svenskar, som de senaste 30 åren har deltagit i ett utlandsutbyte med stöd av Erasmus+ och tidigare program, något som inte skulle vara möjligt i Europa med stängda gränser.

ladda ned

Principen om fri rörlighet är en förutsättning för Erasmus+ och alla deltagare genom åren är ett utmärkt exempel på varför möjligheten att röra sig fritt i Europa är så viktig. Miljontals människor har fått möjligheten till nya erfarenheter och kunskaper som ett utlandsutbyte innebär. Allt detta är möjligt tack vare beslutet 1957 att främja fri rörlighet i Europa.

Europa ser inte ut som för 30 eller 60 år sedan, och det finns alltid mer att göra för att skapa större samhörighet. Därför vänder EU-kommissenen sig till dig – Erasmusgenerationen – för att lyssna till dina idéer hur framtidens Europa bör skapas tillsammans.

Dela dina idéer: vad kan EU göra för att hitta innovativa lösningar på problem? Hur kan Erasmus+ bygga starkare broar mellan länder och kulturer för att stärka samhörigheten?

Data kommer att användas för att jämföra förändringar i beteende, attityder och kompetenser hos elever och personal före och efter utbytesterminen eller studiebesöket inom EU.

Hör av dig och fyll i enkäten, även om du aldrig har deltagit i något internationellt rörlighet eller samarbetsprogram.

Undersökningen tar cirka 15 minuter. Vänligen följ denna länk för att svara på frågorna.

Läs mer om Erasmus+ här.

/Maria Sandberg

Allmänna nyheter

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • NSPA i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Vid NSPA-konferensen i EU-parlamentet 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för åren 2021-2027 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden.

 • Västerbottens regionresa 2018

  2018-06-14

  Syftet med Regionresan som ägde rum 13-14 juni är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser för att utbildas i regionala utvecklingsfrågor.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS