Umeå 2:a i iCapital

2018-11-07

Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

Carlos Moedas, EU-kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovation, tillkännagav den vinnande staden på webbtoppmötet i Lissabon den 6 november:

– Städer är innovationsfyrar. De verkar som magneter för talang, för kapital, för möjlighet. Med Europas Innovationshuvudstad belönar vi de städer som anstränger sig extra för att testa nya idéer, tekniker och sätt att få medborgarna hörda om hur deras stad förändras.

Internationell bärkraft

Europa behöver fler innovationer för att klara den globala konkurrenskraften. Ett sätt att lyfta innovationskraften i Europa är genom det instiftade priset European Capital of Innovation.

Från Umeås sida sägs att det är Umeås långsiktiga arbete med jämställdhet i kombination med ett excellent innovationssystem och nära samarbete med Universiteten som imponerat på den expertjury som utvärderar städernas innovationsarbete. För Umeå är det viktigt att kunna jämföra och mäta insatser inom innovationsområdet. På ett nationellt plan är det faktum att Umeå är i final en garant för att innovationer, forskning och metodutveckling från Umeå har en internationell bärkraft.

Öppenhet och tillit

Marie-Louise Rönnmark, kommunfullmäktiges ordförande, framhöll på en presskonferens med Carlos Moedas att den öppenhet och tillit som präglar Umeå skapar ett samhälle där man vågar tänka nya tankar och hitta innovativa lösningar på stora utmaningar. Satsningarna på 5G i Umeå är unika och visar att vi ligger i framkanten.

– Vi är den första svenska staden som har nått så här långt i European Capital of Innovation. Det visar att vårt sätt att arbeta i Umeå med stora satsningar på kultur och ett nära samarbete mellan universitet, näringslivet och Umeåborna gör skillnad, säger Marie-Louise Rönnmark.

icapital22

Kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark tillsammans med Carlos Moedas, EU-kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovation under presskonferensen efter att vinnaren tillkännagivits.

Umeå kommun har redan tidigare visat sin betydelse för regionens och EU:s utveckling genom att 2017 utses till Lighthouse i det av EU finansierade Horisont 2020-projektet Ruggedised. Umeå utgör där en av tre städer som tillsammans ska leda utvecklingen av smarta och hållbara lösningar för europeiska städer inom ramen för EU:s satsning på Smart Cities and Communities.

Inför etablerandet av Smart Cities var North Sweden engagerad på EU-nivå tillsammans med nätverket för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, för att öppna upp för att även städer under 250 000 invånare skulle ges möjlighet att medverka. Även mindre städer har en viktig tillväxtfrämjande roll och att vara testbäddar för nya lösningar genom att ges möjligheter till deltagande i också EU-program avsedda för urban utveckling.

iCapital-vinnaren Aten får en miljon euro i prispengar. Umeå och övriga städer får 100 000 euro som kommer att användas till att utveckla stadens arbete med innovation.

Läs mer om Umeås innovationsekosystem

/Niklas Johansson  

Allmänna nyheter

 • Citizens’ App ska få dig att upptäcka EU i din smartphone

  2019-01-18

  Den nya appen Citizens’ App som utvecklats av Europaparlamentet inför EU-valet i maj visar exempel på hur EU formar vår vardag och uppmuntrar dig att engagera dig i EU:s framtid.

 • SKL presenterar sina prioriterade EU frågor för 2019

  2019-01-17

  Under 2019 kommer Sveriges kommuner och landsting (SKL) att fokusera extra på åtta utvalda EU-frågor utifrån kommuner och regioners intressen. EU-perspektivet ska genomsyra förbundets verksamhet och de prioriterade frågorna kommer att bedrivas med hjälp av enskilda viljeriktningar samt olika aktiviteter under året.

 • Tack till Stina och Michaela!

  2019-01-15

  När ett nytt år tagit vid är det dags att tacka höstens praktikanter, Stina Skoglöf och Michaela Wikdahl, för deras tid hos oss på North Sweden.

 • Toppresultat för Sverige

  2019-01-11

  The Economist genomför varje år en demokratiundersökning över världens länder. Sverige rankas som EU:s mest demokratiska land.

 • EU-stöd till Övre Norrland

  2018-12-17

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beslutat att 28 prioriterade projekt i Norr- och Västerbotten ska få dela på 250 miljoner kronor från ESF och ERDF.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS