EU föreslår finansiering till Malmbanan genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

2019-03-26

Connecting Europé Facility (CEF), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, har som huvudsyfte att främja gränsöverskridande samarbeten och lösningar inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Nu föreslår EU finansiering för 55 miljoner till 5 projekt där svenska partners ingår – huvuddelen går till ERTMS på Malmbanan.

Finansiering till Malmbanan

Connecting Europe Facility (CEF), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, har som huvudsyfte att främja gränsöverskridande samarbeten och lösningar inom de europeiska transport, energi och telekomnäten. Varje år har CEF utlysningar för projekt inom dessa tre olika områden. Nu föreslås bland annat 5 projekt med svenska partners, att beviljas totalt 71 miljoner euro, varav svenska aktörer får ca 55 miljoner, och huvuddelen - 44 miljoner euro - går till att ERTMS på malmbanan.

Den 25 mars tog medlemsländerna i CEF-rådet ställning till EU-kommissionens förslag om fördelningen av finansieringen. Det formella beslutet fattas av EU-kommissionen efter att Europaparlamentet framfört sina åsikter.

Utveckla Malmbanan genom standardisering och digitalisering

Enligt trafikverket innebär ERTMS ett teknikskifte på den svenska järnvägen. Ett skifte som där den svenska järnvägen går in i ett standardiserad och digitaliserat system. Införandet av ERTMS innebär att det gamla systemet, ATC med optiska signaler vid spåret som visar rött eller grönt, ersätts med hyttsignalering som säkerställer att tågföraren får körbesked och annan information direkt in på en monitor på sitt fordon. Detta innebär att föraren lättare får ta del av viktig information snabbt och på ett mer säkert sätt.

ERTMS innebär även högre driftkompatibilitet. ERTMS är EU-standard, vilket betyder att när hela systemet är fullt utbyggt kommer hela EU-området ha samma typ av signalsystem, vilket i sin tur gör det enklare att använda gränsöverskridande järnvägstransport.

ERTMS på Malmbanan

Malmbanan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg och en av de viktigaste för transport av människor och gods. Mellan Kiruna och Narvik går det idag sammanlagt 22 malmtåg per dygn i båda riktningarna och mellan Malmberget och Luleå går 10 tåg per dygn.

Då Malmbanan är enkelspårig har bangårdarna en central roll för att trafikeringen ska kunna ske med god kapacitet. ERTMS på Malmbanan bidrar därför till att göra driften säkrare, effektivare och kommer att underlätta för lokförarna.

ERTMS på Malmbanan kommer att omfattas av Riksgränsen-Boden, inklusive Kiruna-Svappavaara och Gällivare-Koskullskulle, samt även sträckan Boden-Luleå, som hör till stambanan genom övre Norrland men som brukar räknas som hörande till Malmbanan.

Samtliga projekt med svenska aktörer som föreslås:

 • ERTMS Malmbanan -Trafikverket - 44,0 miljoner euro
 • ITS Nordic Way3 – Trafikverket - 5 miljoner euro
 • FED-e-rated - Trafikverket och Sjöfartsverket - 1,9 miljoner euro
 • Smart, electronic and autonomous multimodal transportation system and port operations - DFDS Logistics AB och Volvo Technology AB - 3,6 miljoner euro
 • Intelligent Sea - Integrated digital services for efficient and safe maritime navigation - Stockholms hamn - 150 000 euro

 

Läs mer om ERMTS.
Läs mer om Malmbanan. 
Läs mer om ERMTS på malmbanan.
Läs mer om de svenska projektet som föreslagits för CEF-finansiering.

/Clara Lundén 

Nyheter på området

 • EU föreslår finansiering till Malmbanan genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

  2019-03-26

  Connecting Europé Facility (CEF), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, har som huvudsyfte att främja gränsöverskridande samarbeten och lösningar inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Nu föreslår EU finansiering för 55 miljoner till 5 projekt där svenska partners ingår – huvuddelen går till ERTMS på Malmbanan.

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

  2019-03-15

  EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

 • EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

  2019-03-11

  Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre.

 • Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

  2019-03-07

  EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS