EU-kommissionen utlyser ansökningsomgång för CEF-energi

2018-04-10

EU-kommissionen avsätter nu 200 miljoner euro till gränsöverskridande energiinfrastruktur inom årets första ansökningsomgång för CEF-energi i syfte att stärka EU:s inre energimarknad, öka säkerheten för EU:s energiförsörjning och bidra till att verkliggöra EU:s rena energiövergång. EU-kommissionens medfinansiering av projekt fokuserar på områden såsom elektricitet, smarta nät, gränsöverskridande koldioxidnät och gasinfrastruktur som del i den första ansökningsomgången under Connecting Europe Facility (CEF) Energy 2018. Ansökningsomgången kommer att vara öppen till och med den 26 april 2018.

EU-kommissionens program CEF-Energi stödjer projekt i EU-länder som bidrar till att stärka EU:s inre marknad. Projekten kan fokusera på energi, generera konkurrenskraftiga EU-energipolitiska objektiv, förbättra energiförsörjningen, bidra till hållbar utveckling och miljöskydd, exempelvis genom integrering av energi från förnybara källor, genom utveckling av smarta energinät och koldioxidnät etc.

infrastruktur eu-kommissionen

Källa: EU-kommissionen

Vilka är kriterierna för att ett projekt ska beviljas stöd från CEF-programmet?

För att vara berättigad till CEF-finansiering måste projektet utses till ett projekt av så kallat gemensamt intresse (PCI-Projekt of Common Interest) vilket innebär att projektet ska anses vara bidragande till EU:s inre energimarknad och ha betydande inverkan för minst två EU-länder. EU-kommissionen ser gärna att projekt syftar till att öka konkurrensen på energimarknaderna och bidrar till bättre energisäkerhet genom diversifierade källor eller EU:s klimat- och energimål genom en integrering av förnybara energikällor. Projekten kan baseras på studier eller byggnadsarbeten och de kommer att utvärderas mot ett flertal kriterier. Kriterierna gäller projektens löptid, deras gränsöverskridande dimension och omfattningen av positiva följder som de genererar även för omgivningen i samband med teknisk innovation, säkerhet gällande försörjning eller solidaritet mellan EU-länder.

För att få en uppfattning om hur många infrastrukturprojekt som har beviljats under de sista åren i Europa så har EU-kommissionen sedan 2014 totalt beviljat 2,5 miljarder euro i CEF-bidrag genom 113 åtgärder inom el, smarta nät och gassektorer.

Projektansökningar som inkommer utvärderas under de kommande månaderna och svar kommer att meddelas i augusti 2018. Ytterligare en ansökningsomgång kommer att lanseras i juni 2018.

Läs mer om EU-kommissionens PCI (Projects of Common Interest) och projekt som tidigare blivit beviljade stöd från Connecting Europe Facility (CEF).

Hitta mer information, vägledningsdokument och ansökningsformulär på EU-kommissionens CEF-programs hemsida här.

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Delta i samråd: utvärdera programmet för det transeuropeiska transportnätet TEN-T

  2019-01-16

  Just nu pågår ett samråd om utvärdering av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för programperioden 2007–2013. Syftet är att utvärdera programmets resurseffektivitet och uppfyllda mål, samt att formulera slutsatser och eventuella rekommendationer vad gäller genomförandet av TEN-T-programmet. För norra Sveriges del innebär de av EU-kommissionen nu lagda förslagen, utifrån arbetet från North Sweden för regionerna, att för nästa finansieringsperiod av TEN-T förlängs ScanMed-korridoren längs norrlandskusten och vidare utmed Malmbanan mot Norge respektive Haparandabanan mot Finland.

 • Utlysning inom Connecting Europe Facility: 100 miljoner euro till transportprojekt

  2019-01-15

  Inom ramen för TEN- T och Connecting Europe lanserade EU-kommissionen i december 2018 en utlysning med en budget på 100 miljoner euro i syfte att accelerera EU:s krafttag för att åstadkomma en mer säker, miljövänlig och sammankopplad rörlighet.

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS