iBSG bjuder in till seminarium om förnybar energi och hållbara transporter

2015-05-13

Den 15 juni medarrangerar North Sweden inom nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) ett seminarium på temat "Baltic solutions for renewable energy and sustainable transport - Initiatives for blue and green growth" på Goetheinstitutet i Bryssel.

Under förra året antogs EU:s klimatmål inför 2030, vilka bland annat berör omställningen till grön energiproduktion och gröna transporter. Vad innebär detta för Östersjöregionen och Norra Sverige? Vilka är de viktigaste utmaningarna och hur kan vi tackla dem? iBSG kommer att presentera strategier och konkreta exempel på genomförandet från regioner runt Östersjön, med fokus på flaskhalsar och smarta lösningar inom sektorerna för förnybar energi och hållbara transporter. Ett flertal projekt som berör Norrbotten och Västerbotten kommer att presenteras; Malmporten Luleå, BioGac samt  Midway Alignment. 

I anslutning till seminariet ordnas också ett projektcafé. Avsikten är att skapa en mötesplats för olika projekt från Östersjöområdet för att kunna visa upp och berätta om det man arbetar med och vad man uppnått så här långt med möjligheter för seminariedeltagarna att lära sig mer om det som pågår och planeras. Seminariet avslutas med iBSG:s årliga sommarmottagning.

Läs mer om seminariet samt ta del av agenda och information om anmälan.

För mer information kontakta Mona Mansour, North Sweden European Office.

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS