iBSG bjuder in till seminarium om förnybar energi och hållbara transporter

2015-05-13

Den 15 juni medarrangerar North Sweden inom nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) ett seminarium på temat "Baltic solutions for renewable energy and sustainable transport - Initiatives for blue and green growth" på Goetheinstitutet i Bryssel.

Under förra året antogs EU:s klimatmål inför 2030, vilka bland annat berör omställningen till grön energiproduktion och gröna transporter. Vad innebär detta för Östersjöregionen och Norra Sverige? Vilka är de viktigaste utmaningarna och hur kan vi tackla dem? iBSG kommer att presentera strategier och konkreta exempel på genomförandet från regioner runt Östersjön, med fokus på flaskhalsar och smarta lösningar inom sektorerna för förnybar energi och hållbara transporter. Ett flertal projekt som berör Norrbotten och Västerbotten kommer att presenteras; Malmporten Luleå, BioGac samt  Midway Alignment. 

I anslutning till seminariet ordnas också ett projektcafé. Avsikten är att skapa en mötesplats för olika projekt från Östersjöområdet för att kunna visa upp och berätta om det man arbetar med och vad man uppnått så här långt med möjligheter för seminariedeltagarna att lära sig mer om det som pågår och planeras. Seminariet avslutas med iBSG:s årliga sommarmottagning.

Läs mer om seminariet samt ta del av agenda och information om anmälan.

För mer information kontakta Mona Mansour, North Sweden European Office.

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS