EU-projekt i regionen

Norra Sveriges aktörer tar väl vara på de möjligheter som EU erbjuder i form av projektfinansiering för regional utveckling som kommit till nytta både för regionen och skapar mervärde för hela Europa. Det finns flera fonder som fokuserar som finansierar projekt på olika delar av EU:s policy men de med störst betydelse budgetmässigt för norra Sverige är Regionalfonden och Socialfonden.

EU-finansiering i norra Sverige

Norra Sveriges aktörer tar väl vara på de möjligheter som EU erbjuder i form av projektfinansiering för regional utveckling som kommit till nytta både för regionen och skapar mervärde för hela Europa. Det finns flera fonder som fokuserar som finansierar projekt på olika delar av EU:s policy men de med störst betydelse budgetmässigt för norra Sverige är Regionalfonden och Socialfonden.

EU-finansierade projekt i norra Sverige

Nedan framgår exempel på några av de projekt i regionen som fått finansiering av EU:s strukturfonder

North Sweden Green Deal

Projektet The North Sweden Green Deal pågår under 2022 och 2023 och syftar till att gemensamt bemöta den samhällsomvandling som pågår i Norrbotten och Västerbotten på bästa sätt. Projekts partnerns vill tillsammans utveckla sätt att hantera de utmaningar som nyindustrialiseringen medför med fokus på bland annat kompetensförsörjning, samhällsplanering och lokal och regional attraktivitet. Region Västerbotten och Region Norrbotten äger projektet gemensamt och den totala budgeten för hela projektet är 112,5 miljoner kronor, varav 50% är finansierat genom EU:s regionala utvecklingsfond. 

Läs mer om projektet i Norrbotten

Läs mer om projektet i Västerbotten

Relocate

Projektet Relocate syftar till att möta det ökande behovet av kompetens i Skellefteå och hela Västerbotten. Relocate är framförallt en satsning på metodutveckling för nya typer av kortare utbildningar, men ska också testa nya sätt för kompetensmatchning på en geografiskt utspridd arbetsmarknad som möter företags och organisationers behov av arbetskraft. . Projektet drivs av Region Västerbotten i samarbete med Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen och Northvolt. Projektet pågår 2020-2022 och finansieras med hjälp av Europeiska socialfonden.

Läs mer om Relocate

Swedish Lapland

En av de enskilt största investeringarna från Regionalfonden i regionen utgjordes under programperioden av projektet Swedish Lapland som tilldelades ca 7,5 miljoner euro för utveckling av regionens besöksnäring. I projektet utvecklas små, ofta enmansföretags, kapacitet att utveckla affärsmodeller, marknadsföring och internationella konkurrenskraft.  

Läs mer om Swedish Lapland 

RIT Rymd för innovation och tillväxt

RIT är ett regionalt utvecklingsprojekt med syfte att skapa hållbar tillväxt i Norrbotten och stärka Sverige som rymdnation. Projektet bidrar till att rymdbranschen i regionen stärker sin förmåga att samverka mellan akademi, näringsliv och aktörer i innovationssystemet. Projektet har beviljats medel i två omgångar på totalt 45 miljoner kronor.

Läs mer om RIT

Krenova - främjar kreativa näringar

Projektet Krenova stöttar utvecklingen av nya och befintligt företagande i kulturella och kreativa näringar i Övre Norrland. Krenova bedriver seminarier och en omfattande inkubatorsverksamhet där kreatörer erbjuds en kontorsplats, utrustning och affärsrådgivning. Projektet har mottagit 4,5 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att pågå till och med slutet av 2021.

Läs mer om Krenova