Kalendarium

Partner: Intresseföreningen Norrtåg, regionerna i norra Sverige, inklusive Dalarna och Örebro län

Plats: Virtuellt

Datum: 20 okt 2020

Partner: North Sweden och Tillväxtverket

Plats: Virtuellt

Datum: 20 okt 2020

Partner: Umeå universitet, Umeå universitet Holding AB, Region Västerbotten och Luleå tekniska universitet

Plats: Virtuellt

Datum: 03 nov 2020

Plats: Kulturens hus, Luleå

Datum: 11 nov 2020

Partner: De svenska stads- och regionkontoren (SveReg), och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i Bryssel

Plats: Virtuellt (Teams)

Datum: 12 nov 2020

Plats: Skellefteå

Datum: 24 maj 2021