Kalendarium

Partner: De svenska stads- och regionkontoren (SveReg), och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i Bryssel

Plats: Virtuellt

Datum: 25 jan 2021

Partner: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Plats: Virtuellt

Datum: 27 jan 2021

Partner: Panelen för framtida vetenskap och teknik (STOA)

Plats: Virtuellt

Datum: 02 feb 2021

Partner: De svenska stads- och regionkontoren (SveReg), och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i Bryssel

Plats: Virtuellt

Datum: 05 feb 2021

Partner: Norrbottens handelskammare, Botniska korridoren och North Sweden European Office

Plats: Virtuellt

Datum: 26 feb 2021

Plats: Skellefteå

Datum: 24 maj 2021