Konferenser

Visar aktiviter mellan 2021-05-06 och 2022-05-06.

Partner: EU-kommissionen i Sverige, Europaparlamentets kontor i Sverige, LO, TCO, Svenskt Näringsliv, Regeringskansliet, Sveriges Kommuner och Regioner, Sieps, Kommerskollegium

Plats: Virtuellt

Datum: 10 maj 2021

Partner: Region Norrbotten

Plats: Virtuellt

Datum: 12 maj 2021

Partner: Botniska korridoren och finska mainline

Plats: Online

Datum: 21 maj 2021

Plats: Skellefteå

Datum: 24 maj 2021

Partner: Portugisiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Plats: Virtuellt

Datum: 14 jun 2021

Partner: Enterprise Europe Network

Plats: Virtuellt

Datum: 17 jun 2021