Konferenser

Visar aktiviter mellan 2023-12-01 och 2024-11-30.

Partner: EU-kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

Plats: Bryssel

Datum: 04 dec 2023

Partner: Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)

Plats: Joensuu, Finland

Datum: 14 dec 2023

Partner: Norbottens Handelskammare

Datum: 24 apr 2024

Partner: EU-kommissionen

Plats: Bryssel, Online

Datum: 11 jun 2024