Ansök om att medverka på EU:s gröna vecka 2023

Den 6–7 juni arrangeras det årliga evenemanget EU:s gröna vecka i Bryssel. Årets upplaga syftar till att samla medborgare, näringsliv och beslutsfattare för att diskutera aktuella frågor inom EU:s miljöpolitik – med särskilt fokus på biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och nollförorening. Nu finns det även möjlighet till att ansöka om att medverka som partner för evenemanget. Ansök senast 15 mars.

Årets upplaga av EU:s gröna vecka arrangeras i Bryssel den 6–7 juni. Evenemanget syftar till att samla beslutsfattare, personer och organisationer verksamma inom miljöfrågor samt andra intressenter för att tillsammans diskutera och debattera EU:s miljöpolitik.  

Årets upplaga fokuserar främst på tre huvudsakliga teman:  

  • Biologisk mångfald 
  • Cirkulär ekonomi 
  • Nollförorening

Ansöka om att medverka som partner under EU:s gröna vecka 

Nu finns det även möjlighet till att ansöka om att få arrangera partnerevenemang under EU:s gröna vecka. Mellan den 3 juni till 11 juni kan aktörer såsom skolor, universitet, miljöorganisationer, civilsamhälle och statliga myndigheter ansöka om att få arrangera aktiviteter som ska främja debatt och medvetenhet om EU:s miljöpolitik. Årets partnerevenmang ska särskilt handla om hur man kan tillhandahålla kompetens för hållbara, motståndskraftiga och socialt rättvisa samhällen –vilket är centralt för att genomföra en digital och grön omställning. 

Partnerevenemanget kan ta ett flertal olika former då det är upp till arrangörerna att bestämma format. EU-kommissionen välkomnar workshops, seminarium, offentliga debatter, utställningar, guidade vandringar och fler möjliga upplägg som antingen riktar sig till en specifik målgrupp eller allmänheten i stort. Aktiviteterna kan arrangeras på plats, online eller genom hybridformat. 

Mer information om programmet kommer inom kort. 

Läs mer om EU:s gröna vecka här.

Läs mer om partnerevenemangen och hur du ansöker om att få arrangera ett här. 

Partner: EU-kommissionen

Plats: Bryssel

Datum/Tid: 2023-06-06 10:00 - 23:59

Kommande tillfällen

2023-06-07 00:00 - 00:00