Arctic green, digital transition: solutions for recovery through cross-border cooperation 

Workshopen under European Week of regions and Cities kommer att bjuda på regionala exempel från arktiska och nära arktiska regioner. Vi kommer att undersöka hur regionalt gränsöverskridande samarbete bidrar till EU:s gröna giv och diskutera EU:s politik för en grön och digital övergång i det europeiska Arktis.

Workshopen Arctic green, digital transition: solutions for recovery through cross-border cooperation som äger rum under European Week of Regions and Cities (EWRC) kommer att belysa regionala exempel från arktiska och nära arktiska regioner, som leder EU:s gröna övergång. Exemplen kommer att sätta scenen för en diskussion mellan deltagarna och en politisk panel med representanter från olika nivåer. EU:s politik för en ökad grön och digital utveckling samt gränsöverskridande samarbete kommer att diskuteras i syfte att nå lösningar för målen i EU:s gröna giv. 

Workshopen är ett samarbete mellan de Brysselbaserade regionkontoren North Sweden, East North Finland, North Norway som tillsammans bildar Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) samt Scotland Highlands and Islands Brysselkontor.

Datum: 12 oktober 2021

När: 14:30-16:00 

Var: Online via Zoom

Talare:

  • Ilias Iakovidis, Adviser for Digital Aspects of Green Transformation, DG CONNECT vid EU-kommissionen
  • Audrey McIver, Direktör för energi och koldioxidutsläpp vid Highlands and Islands Enterprise, Skottland
  • Miapetra Kumpula-Natri, Europaparlamentariker
  • Åsa Ågren Wikström, Medlem i Europeiska Regionkommittén
  • Tomas Norvoll, Ordförande för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)

Registreringen är öppen. Anmäl dig till eventet här!

Läs mer om NSPA här. 

Läs mer om europeiska veckan för regioner och städer här.