Arctic green, digital transition: solutions for recovery through cross-border cooperation 

Workshopen under European Week of regions and Cities kommer att bjuda på regionala exempel från arktiska och nära arktiska regioner för att inspirera till diskussioner mellan talarna som representerar olika politiska nivåer och publiken. Vi kommer att undersöka hur regionalt gränsöverskridande samarbete bidrar till EU:s gröna giv och hur EU:s politik bör möjliggöra en grön och digital övergång genom att också lära av föregångare i det europeiska Arktis.

Workshopen som är en del av det officiella programmet under European Week of Regions and Cities (EWRC) kommer att belysa regionala exempel från arktiska och nära arktiska regioner, som redan leder EU:s gröna övergång. Exemplen kommer att sätta scenen för diskussionen mellan publiken och den politiska panelen, som representerar olika politiska institutioner och nivåer. Genom att diskutera EU:s politiska ram som en möjliggörare för en ökad grön och digital utveckling genom gränsöverskridande samarbete kommer workshopen att söka efter möjliga lösningar för att nå målen för EU:s gröna giv. 

Workshopen är ett samarbete mellan de Brysselbaserade regionkontoren North Sweden, East North Finland, North Norway som tillsammans bildar Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) samt Scotland Highlands and Islands Brysselkontor.

Datum: 12 oktober 2021

När: 14:30-16:00 

Var: Online

Talare:

  • Representant från EU-kommissionen (tbc)
  • Audrey McIver, Direktör för energi och koldioxidutsläpp vid Highlands and Islands Enterprise, Skottland
  • MiapetraKumpula-Natri, Europaparlamentariker
  • Åsa Ågren Wikström, Medlem i Europeiska Regionkommittén
  • Tomas Norvoll, Ordförande för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)

Håll utkik efter att registreringen öppnar i augusti! Ett fullständigt program kommer även senare i sommar.

Läs mer om NSPA på vår gemensamma hemsida här. 

Intresserad av att veta mer om EWRC? Läs mer på deras webbplats här.