Arctic Spirit i Rovaniemi

Arctic spirit i Rovaniemi i finska Lappland är en konferens med fokus på arktiska frågor och Barentssamarbetet mellan norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Temat på årets konferens är “A common Arctic or contested spaces?”.

Arctic Spirit är en konferens i Rovaniemi i finska Lappland som fokuserar på arktiska frågor och Barentssamarbetetsom etablerats mellan de norra delarna av norra Finland, norra Norge, norra Sverige och delar av norra RysslandDet huvudsakliga syftet med samarbetet är stabilitet och hållbar utveckling i regionenÅrets konferens har det övergripande temat “A common Arctic or contested spaces?” 

På agendan står: 

  • Invigningen av Finlands ordförandeskap i Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council, BEAC) 
  • Arktisk säkerhet  
  • Regionalt samarbete med fokus på EU, Barents och Finland i Arktis.    

Lär mer här   

Registrera dig här