Bioenergy and the bio-based sector, EU Sustainable Energy Week 2020 (UPPSKJUTET)

EU Sustainable Energy Week, Bryssel, 22–26 juni 2020. North Sweden är huvudarrangör i eventet Bioenergy and the bio-based sector - Key for a sustainable and climate neutral Europe 25/6.

North Sweden och EU Sustainable Energy Week 2020

OBS! North Swedens event under EUSEW ställs in då konferensen i Bryssel ska genomföras virtuellt på grund av Covid-19. North Swedens seminarium kommer att anordnas under andra former längre fram.

Torsdagen den 25 juni klockan 09:00- 10:30 under EU Sustainable Energy Week, EUSEW, kommer seminariet BIOENERGY AND THE BIO-BASED SECTOR – KEY FOR A SUSTAINABLE AND CLIMATE NEUTRAL EUROPE äga rum där North Sweden European Office är huvudarrangör med Institute for European Environmental Policy, IEEP, som medarrangör. 

Eventet kommer att fokusera på skogsindustrins bidragande roll till objektiven i EU:s Gröna Giv. Potentialen i Norra Sveriges skogsbruk och industri för att producera biobränslen till transportsektorn är relevant för hela EU. Diskussionen kommer beröra vilka policys som behövs för att utnyttja skogens fulla potential i framtiden med skogsbaserade bioraffinaderier och vad ett aktivt skogsbruk i norra Europa kan bidra med i EU:s klimatomställning och långsiktiga mål om klimatneutralitet.

Registrera ditt deltagande vid EUSEW

Registreringen till EU Sustainable Energy Week öppnar senare i april. Vi kommer att uppdatera informationen här så snart som registreringen till North Swedens event och resten av EUSEW blir möjligt! EUSEW kommer äga rum vid den så kallade Networking Village i Bryssel.

Kommissionens tanke med EUSEW är även att offentliga myndigheter, privata företag, icke-statliga organisationer och konsumenter ska ta del av en plattform som kan fungera som en hävstång för att ytterligare marknadsföra och främja initiativ med fokus på effektiv energibesparing, förnybara energikällor och innovation.

Anordna en egen energidag i din region!

Det är möjligt att inom ramen för EUSEW registrera en egen regional energidag och på så sätt vara en del av EU:s hållbara energivecka! Förutsättningarna är att evenemanget ska ske under maj eller juni i din region, vara tänkt att välkomna minst 10 personer och att inträdet är gratis. Läs mer om riktlinjerna kring detta här.

Du kan hitta mer information om EU Sustainable Energy Week på EUSEW:s hemsida här.

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.