Botniska korridorens seminarium i Almedalen - Kan Sveriges nationella transportplan matcha den gröna omställningen i ett skakigt Europa?

North Sweden är medarrangör till ett seminarium om Botniska korridoren den 5 juli under Almedalsveckan. I seminariet samlar samarbetet Botniska korridoren de viktigaste tågaktörerna i ett samtal om vad som krävs för att den nationella planen ska matcha den gröna omställningen och stärka den svenska konkurrenskraften i ett skakigt Europa.

Näringslivet investerar 1070 miljarder SEK i nya gröna produktionsanläggningar, ny klimatvänlig teknologi och stärkt konkurrenskraft. Samtidigt går utbyggnaden av nödvändig järnvägsinfrastruktur i snigelfart. Hur är det möjligt? År 2022 är ett historiskt viktigt järnvägsår. SJ köper in helt nya tåg för 250 km/h, en helt ny nattågslinje öppnar mellan Stockholm och Hamburg och runt om i landet höjs röster för att snabba på utbyggnaden av järnvägen. Även om regeringen prioriterar järnvägen så kommer Sverige inte att fullfölja överenskommelsen gällande kraven på det europeiska järnvägsnätet. Överenskommelsen innebär att den Botniska korridoren, kustjärnvägen mellan Gävle och Luleå samt godsstråket genom Bergslagen, ska stå klar år 2030. 

Medverkande: 

  • Christian Danielsson, Chef EU-kommissionens representation i Sverige 
  • Monica Lingegård, VD SJ 
  • Ted Söderholm, VD Green Cargo 
  • Linda Thulin, styrelseordförande för den europeiska godskorridoren Scanmed 
  • Birgitta Sacrédeus, Regionråd Dalarna och styrelseledamot i Botniska korridoren 
  • Moderator: Mattias Goldmann, grundare 2030-sekretariatet. 

Seminariet äger rum kl 15.40-16.30 i 2030-sekretariatet på Birgers gränd 4. 

Plats: Almedalen, Lokal: 2030-sekretariatet på Birgers gränd 4

Datum/Tid: 2022-07-05 15:40 - 16:30