Deadline: Ansök om att arrangera ett sidoevent under den Europeiska veckan för regioner och städer 2023

Nu finns det möjlighet att ansöka om att få arrangera ett sidoevent till den Europeiska veckan för regioner och städer 2023 – det största arrangemanget med fokus på europeisk regional- och sammanhållningspolitik. Fram till den 23 juni kan lokala och regionala aktörer ansöka om att arrangera ett sidoevent under sex utvalda teman. Eventen kan vara i hybridformat, online eller på plats, och ska arrangeras mellan 9 september och 9 oktober.

I anslutning till den Europeiska veckan för regioner och städer 2023 (EWRC), finns det nu möjlighet att ansöka om att arrangera ett sidoevent. EWRC arrangeras årligen av Europeiska regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektorat stadspolitik och går i år av stapeln den 10–13 oktober i Bryssel. Här ges regioner och städer från hela Europa möjlighet att visa upp sina initiativ, knyta kontakter och utbyta erfarenheter. 

Under evenemangets ledord “Blomstrande regioner, ett starkare Europa”, uppmanas nu aktörer till att arrangera ett sidoevent med koppling till något av veckans huvudsakliga teman:  

  • Regioner i postindustriell omställning  
  • Att behålla kompetens för regional tillväxt  
  • Bryta barriärer för gränsöverskridande samarbete  
  • Hur små och medelstora stadskärnor driver tillväxt
  • Hur lokala energiskiften främjar säkerhet och hållbarhet
  • Främjandet av social innovation  

Arrangören får själv välja format, vilket innebär att sidoeventen kan arrangeras på plats, genom hybridformat eller helt digitalt. Alla arrangemang måste dock återspegla det lokala samhällets mångfald, exempelvis genom en jämn könsfördelning. Eventen ska arrangeras någon gång mellan 9 september 9 oktober.

Partner: Europeiska regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO)

Plats: Online, hybrid eller på plats

Datum/Tid: 2023-06-23 00:00 - 00:00