Delta på europeiska toppmötet för regioner och städer 2024

Den 18–19 mars går europeiska toppmötet för regioner och städer av stapeln. Mötet sker i Mons, Belgien och syftar till att diskutera utmaningar och lösningar för Europas framtid och andra globala frågor. Mötet kommer att samla beslutsfattare från regional samt stadsnivå.

Mötet är det 10:e i ordningen och arrangeras av Europeiska regionkommittén i samarbete med Vallonien och det belgiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Evenemanget kommer att belysa ämnen som är av central betydelse för medborgarna, såsom demokrati, hållbar utveckling, Europas framtid och dess utvidgning, behovet av att säkerställa social, ekonomisk och territoriell sammanhållning samt hanteringen av följderna av kriget mot Ukraina. Globala utmaningar kommer att diskuteras genom att sammanföra olika perspektiv från runt om i världen. 

Registrera dig till eventet här

Plats: Mons, Belgien

Datum/Tid: 2024-03-18 10:00 - 23:59

Kommande tillfällen

2024-03-19 00:00 - 10:00