Delta under European North Transport Forum

Finlands-svenska Bottenbågsförbundet, Uleåborgsstad och Uleåborgsregionens råd arrangerar tillsammans med en bred uppsättning intressenter European North Transport Forum (ENTF) i Uleåborg den 21–22 september 2023.

European North Transport Forum kommer färdigställa finlandssvenska samarbetsprocessen i Bottenbågen (Bothnian Arc) som löpt under 2022–2023. En gemensam vision och mål för transportsystemet Bottenbågen har sammanställts och kommer under forumet att presenteras. För att säkerställa en fortlöpande kontakt i framtiden kommer de berörda intressenterna också lansera ett finlandssvenskt gränsöverskridande transportform inom Bottenbågen.  

ENTF samlar berörda intressenter som beslutsfattare, transportsystemexperter, regionala aktörer och representanter från näringslivet från EU, Sverige och Finland. Inom ramen för forumets program ska det diskuteras Bottenbågens status i förhållande till TEN-T-nätverket (trans-europeiska transportnätverket) och dess roll för en funktionell och tillräcklig infrastruktur som drivkraft för hållbar tillväxt.

Läs mer om evenemanget här

Anmälan till evenemanget här 

Partner: Finlands-Svenska Bottenbågsförbundet, Uleåborgs stad och Uleåborgsregionens fullmäktige

Plats: Oulu, Finland

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.