Delta under Europeiska veckan för hållbar energi 2024

Den 11–13 juni 2024 anordnas Europeiska veckan för hållbar energi (EUSEW) 2024. Veckan är Europas största konferens om hållbar energi och energieffektivitet, och temat för upplagan år 2024 är “Net-nollenergilösningar för ett konkurrenskraftigt Europa”. Nu finns det möjlighet att ansöka om att få hålla i en policysession, vara värd för en monter under energimässan, ansök om pris inom EUSEW eller anmäla deltagande till europeiska ungdomsenergidagen.

Europeiska veckan för hållbar energi (EUSEW) är ett evenemang som sker årligen i Bryssel. Evenemanget är ett bra tillfälle att träffa intressenter som främjar energieffektivitet och förnybar energi, lära sig om framgångsrika åtgärder och policyer samt inspirera till innovation för att uppfylla EU:s energi- och klimatmål.  

Under Europeiska veckan för hållbar energi 2024 finns det flera olika sätt att delta. Anmälan för att anordna en policysession är öppen fram till 19 januari. Det finns även möjlighet att delta med monter på energimässan som sker i samband med veckan, ansökan stänger 16 januari. I anknytning till veckan sker det en prisceremoni, EUSEW Awards, som firar framstående individer, projekt och idéer. Nu är det möjligt att ansöka inom tre olika kategorier; “innovation”, “lokala energiåtgärder”, samt “kvinnor i energi”. Det går att ansöka fram till 1 februari. Sist men inte minst så kan man även ta del av europeiska ungdomsenergidag som en del av veckan. Dagen har funnits sedan år 2020 och syftar till att deltagare mellan åldrarna 18–34 ska kunna involveras i diskursen kring Europas hållbara energiomställning.  

Läs mer och ansök om att hålla en policysession här

Läs mer och ansök om att delta med monter på energimässan här

Läs mer och nominera till EUSEW Awards här

Läs mer om europeiska ungdomsenergidagen här