Delta under Logistikdag Mitt: Vägen till vägar och annan viktig infrastruktur

8 november bjuder Handelskammaren Mittsverige in till sitt årliga event, Logistikdag Mitt, där fokuset är logistik och godstransporter. Under den 7 november är det också invigning av logistikparken som trafikverket anordnar. Logistikdag Mitt äger rum i Sundsvall där deltagare får chansen att diskutera möjligheter och utmaningar i förhållande till transportsektorn. Detta är ett bra tillfälle för företag att vara med och påverka och lyfta viktiga prioriteringar i regionen mot viktiga aktörer såsom beslutsfattare och media.

Varje år bjuder Handelskammaren Mittsverige in till sitt evenemang Logistikdag Mitt för att lyfta frågor kring transport. Årets upplaga har temat Vägen till vägar och annan viktig infrastruktur där Handelskammaren Mittsverige har bjudit in experter inom relevanta områden för att diskutera frågor exempelvis gällande införandet av längre fordon, sjöfartens framtid och hållbara transporter. North Swedens seniora rådgivare Lotta Rönström kommer att vara på plats för att tala om den pågående revideringen av den europeiska transportpolitiken och vad denna kommer innebära för Sverige. 

Under dag ett firas att flera godstransportsatsningar i Sundsvall är klara, bland annat:

  • En ny järnvägsanslutning i Maland.
  • Ny mötesstation i Birsta.
  • Elektrifiering och upprustning av Tunadalsspåret till hamnen.
  • Sundsvall Logistikpark med kombiterminal och logistiklager- och etableringsytor.
  • Containerhamn i anslutning till Tunadalshamnen.
  • Järnvägsspår till ortvikens industriplast förbereds.

Under dag två arrangeras Logistikdag Mitt med temat: Vägen till vägar och annan viktig infrastruktur i Mittsverige – Hur ser vår gemensamma färdplan ut?

Evenemanget riktar sig till både medlemmar och ickemedlemmar av Handelskammaren Mittsverige och välkomnar personer och organisationer med intresse för logistik och transport.

Anmäl till evenemanget här

Läs mer om evenemanget här

Partner: Handelskammaren Mittsverige, SCA, Sundsvall Logistikpark, Sundsvalls kommun, Östersunds kommun, Sundfrakt, Sandahls

Plats: Sundsvall

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.