Delta vid Connecting Europe Days 2023 i Bryssel

Den 2–5 april så arrangeras Connecting Europe Days 2024 i Bryssel. Dagarna är Europas flaggskeppsevenemang för mobilitet och kommer att föra samman politiker, finansinstitutioner, branschrepresentanter, transportintressenter och EU- kommissionen. Konkreta åtgärder och framgångsrika metoder kommer att diskuteras för att skapa ett helt koldioxidfritt, motståndskraftigt, sömlöst och digitalt transport- och mobilitetsnätverk i Europa.

Evenemanget arrangeras i samband med Belgiens ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Sessionerna under evenemanget kommer att lägga fokus på EU:s transportnätverk, dess roll för att säkerställa förbindelser med EU:s grannar, samt dess beredskap och motståndskraft mot externa hot.  

Speciellt fokus för diskussionerna på evenemanget kommer att vara den reviderade förordningen för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), som innefattar lanseringen av nio nya europeiska transportkorridorer och ett förnyat ledningssystem med elva europeiska TEN-T-samordnare. Framtidens infrastrukturfinansiering kommer även att beröras, såväl som klimattålighet för infrastrukturen och de hot som riktas mot transportförbindelser. Deltagarna kommer även kunna ta del av en utställning som visar innovationer inom transportsektorn skapade med EU-finansierade projekt.  

Läs registrera dig på Connecting Europe Days 2024 här

Läs om Connecting Europe Days 2024 här

Partner: EU-kommissionen, Belgiens ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Plats: Brussels

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.