Delta vid Northern Sparsely Populated Areas utökade styrgruppsmöte

Att digitalt möte med styrgruppen för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), öppet för alla från NSPA-regionerna! Externa talare från EU och OECD kommer att diskutera EU:s nya arktiska politik, den Arktiska Investeringsplattform som nu byggs, en kommande ny OECD-studie för NSPA samt skogens roll i EU:s stora klimatpaket som nu förhandlas.

Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) årliga forum var planerat till den 21-22 oktober, men har på grund av Covid-19 flyttats till våren för att alla medverkande från norra Sverige, Finland och Norge verkligen ska kunna delta på plats i Skellefteå.

Istället anordnas på eftermiddagen den 21 oktober ett digitalt möte med styrgruppen för NSPA, öppet för den som vill från NSPA-regionerna att medverka vid. Externa talare från EU och OECD kommer att diskutera EU:s nya arktiska politik, den Arktiska Investeringsplattform som nu byggs, en kommande ny OECD-studie för NSPA samt skogens roll i EU:s stora klimatpaket som nu förhandlas.

Anmäl dig och koppla upp på eftermiddagen den 21 oktober för att få det senaste från EU!

Vem kan delta?

Alla i regionerna av intresse för det utökade NSPA-styrgruppsmötet är välkomna att delta online!

Läs utkastet till programmet här.

Registrera dig till mötet här.

Partner: Brysselkontoren i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)

Plats: Microsoft Teams

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.