Development opportunities for islands, mountainous and sparsely populated areas of the EU under Cohesion Policy post 2020

Webinariet organiseras av EU-kommissionen som har bjudit in Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), Euromontana samt Conference for Peripheral Maritime Regions (CPMR) till en workshop om lokal utveckling i regioner med specifika utmaningar.

Då EU-kommissionens mål är att stötta dessa regioner och säkerställa att de bidrar till EU:s hållbara utveckling står det på agendan att undersöka utvecklingsmöjligheter kopplat till regionalpolitiken efter 20020. Fokus kommer riktas mot regionala förutsättningar kopplade till den europeiska gröna given under den kommande programperioden, i sviterna av Coronapandemin där lokala ekonomier på öar, berg och i glesbefolkade områden drabbats hårt och är starkt beroende av turism. Mikael Janson, direktör på North Sweden, kommer att delta från NSPA-nätverket.

Här kan du läsa mer om webinariet.