DIGITALEUROPE sommartoppmöte 2022

Den 20 juni 2022 anordnar DIGITALEUROPE sin årliga sommartoppmöte som inriktar sig på den digitala sektorn. Teman som kommer diskuteras är artificiell intelligens, datasekretess, cybersäkerhet, produktsäkerhet, energieffektivitet och beskattning, för att nämna några.

EU:s inre marknad är stor och det är ett stort flöde av varor och tjänster över hela unionen. När nya varor och tjänster uppkommer kan en fragmentering uppstå, likaså när nya varor och tjänster kommer in på marknaden ska de också befrias från onödig byråkrati, undvika fragmentering och möjliggöra för innovation och ekonomisk utveckling. Diskussioner om marknadsfragmentering men även diskussioner om lösningar på problemen kommer att hållas på toppmötet.

Partner: DIGITALEUROPE

Plats: Bryssel & Online

Datum/Tid: 2022-06-20 09:00 - 18:00