EU Arctic Forum och Indigenous Peoples’ Dialogue

EU-kommissionen, EU:s utrikestjänst och Grönlands regering kommer tillsammans att anordna EU:s arktiska forum och Indigenous Peoples’ Dialogue i Nuuk på Grönland den 8-9 februari 2023. Evenemanget kommer att gå att följa online.

Högnivåföreträdare från EU-kommissionen, EU:s utrikestjänst och Grönlands regering kommer att vara värdar för EU:s arktiska forum och Indigenous Peoples’ Dialogue 2023 den 8-9 februari i Nuuk på Grönland. 

EU:s arktiska forum (8 februari) kommer att vara ett tillfälle att utvärdera den senaste utvecklingen i Arktis och diskutera framtida utmaningar. Man kommer att titta på några av de resultat som EU:s politik för Arktis har uppnått under de senaste åren och kommer att fortsätta att ge en strategisk utblick för de kommande åren.

Indigenous Peoples’ Dialogue (9 februari) kommer att erbjuda en plattform för diskussioner om arktiska frågor som påverkar ursprungsbefolkning. 

Ett brett spektrum av arktiska intressenter som representerar regeringar, internationella organisationer, det civila samhället, industrin, forskningen, ursprungsbefolkningen och lokalsamhällen kommer att delta i diskussionerna.

Fokus för dessa dagar kommer att vara på internationellt samarbete, hållbar och inkluderande ekonomisk utveckling i Arktis, mänskliga och samhälleliga frågor, hantering av de risker och utmaningar som klimatförändringarna medför, arktiska partnerskap samt forskning, innovation och arktiskt kunnande.

Läs mer och hitta livestream-länken här

Partner: EU-kommissionen, EU:s utrikestjänst och Grönlands regering

Plats: Nuuk, Grönland/ Online

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.