EU Green Week 2019

Lagstiftning om miljön kan ha stor inverkan på våra liv. Miljölagar kan förbättra luftkvalité, skydda miljön, uppmuntra till återvinning och säker hantering av avfall. Men för att lagarna egentligen ska göra någon skillnad måste de även implementeras på rätt sätt. 

EU Green Week 2019 (13-17 maj) kommer att fokusera på processen kring implementering av miljölagar. Många frågor kommer att diskuteras på konferenser som äger rum över hela EU under veckan, inte minst "Hur kan EU underlätta processen och se till att medborgarnas röster hörs i debatten?".

Berör

EU Green Week är öppen för alla med ett intresse för lagstiftning inom EU:s miljöpolitik. Särskilt intressant för klimatforskare, miljöorganisationer, aktörer inom näringslivet men även privatpersoner med intresse för miljön. 

Mer information om EU Green Week 2019 hittar ni här.

Kontakta arrangöreren

E-post: ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu