EU industry days 2021

23-26 februari går EU industri days av stapeln vilket är EU-kommissionens årliga flaggskeppsevenemang om industrin och fungerar som en viktig plattform för att diskutera industriella utmaningar.

Dagarna bidrar också till att säkerställa att vår politik på europeisk, nationell, regional och lokal nivå samarbetar för att göra det möjligt för den europeiska industrin att leverera arbetstillfällen, tillväxt och innovation i Europa. 

2021 års upplaga av EU:s industridagar fokuserar på möjligheter till att bygga upp en grönare, mer digital och motståndskraftig industri. Nya verktyg för att stödja det industriella ekosystemet och förstärka dess globala konkurrenskraft. Samtidigt försöka svara på Europas samhälleliga uppmaning till att skapa nya arbetstillfällen inom unionen. 

För att läsa mer om eventet och registrera till det, klicka här