EU Industry Days 2022

EU Industry Days lyfter fram industriella frontfigurer och pågående industripolitiska diskussioner samtidigt som kunskapsbasen för europeisk industri förbättras. Kolla gärna in det diversifierade programmet med allt från turism till digital omställning!

EU Industry Days är en EU-plattform för att diskutera branschens utmaningar och gemensamt utveckla möjligheter och politiska svar med ett brett spektrum aktörer. Årets konferens kommer att äga rum i hybridformat i Bryssel mellan den 8 och 11 februari 2022. Konferensen syftar till att stimulera diskussioner mellan industriella ekosystem om deras gröna och digitala omställning, till stöd för att stärka motståndskraften hos EU-företag (inklusive små och medelstora företag).

Den kommer också att hållas diskussioner om hur den unga generationen kan forma framtiden för EU:s industri, i linje med EU-kommissionens förslag att göra 2022 till det europeiska ungdomsåret. Några av dessa diskussioner kommer att hållas inom ramen för ett särskilt ungdomsprogram, som kommer att fokusera på några av de mest akuta problemen för unga européer idag: social jämlikhet, ungdomsarbetslöshet och otryggt arbete samt hållbara och socialt ansvarsfulla affärsmodeller.

Läs mer på EU-kommissionens hemsida här.