European core network corridors going global

Den 26 februari arrangerar Norrbottens handelskammare, Botniska korridoren och North Sweden European Office webbinariet European core network corridors going global. Webbinariet syftar till att erbjuda ny kunskap om de europeiska stomnätskorridorerna ur ett nordiskt perspektiv.

I samband med att EU:s stomnätskorridorer utökas, expanderas även den globala infrastrukturen. Webbinariet kommer att beröra frågor som bland annat handlar om varuflöde, kostnadseffektivitet och tillförlitlighet i relation till transportkorridorerna. 

Talare under webbinariet är bland andra Catherine Trautmann, samordnare för stomnätskorridoren North Sea-Baltic och Europaparlamentarikerna Jakop Dalune (MP) och Johan Danielsson (S). Vidare kommer regionala och nationella representanter från Sverige, Norge och Finland delta under webbinariets rundabordssamtal. Lotta Rönström från North Sweden European Office och Joakim Berg från Botniska korridoren kommer att moderera samtalet.

Webbinariet kommer hållas på engelska och är gratis. För att delta behöver du registrera dig. 

Läs mer om eventet och registrera dig här. 

Partner: Norrbottens handelskammare, Botniska korridoren, North Sweden European Office och BusinessOulo.

Plats: Virtuellt

Datum/Tid: 2021-02-26 10:00 - 12:00