European EnerGreenDeal Conference

Den 31 maj bjuder European EnerGreendeal Conference in till diskussioner om konsekvenserna av det nya geopolitiska sammanhanget för EU:s energipolitik och målen i den europeiska gröna given.

Konferensen European EnerGreen Deal samlar beslutsfattare från EU-arenan, företagsledare och företrädare för det civila samhället inom energisektorn för att diskutera framtiden för den europeiska energipolitiken.  

Den andra upplagan arrangeras 31 maj i Bryssel och sänds även online. Det kommer att diskuteras om gasens roll i den nya geopolitiska miljön, alternativ för att minska beroendet av fossila bränslen eller frågorna kring koldioxidprissättning. Andra ämnen som ska diskuteras är energimarknadens utformning och teknik för att uppnå hållbara kolcykler. Särskild uppmärksamhet kommer också att ägnas åt Europas industriella strategiska oberoende inom energiteknik.  

Läs mer om konferensen och registrera dig, här. 

Plats: Bryssel & Online

Datum/Tid: 2022-05-31 09:00 - 18:00