European Research and Innovation Days 2019

European Research and Innovation Days anordnas av EU-kommissionen den 24-26 september och är ett årligt evenemang som sammanför världsledare från industri, finansvärlden, akademi och företag för att diskutera och utveckla ramverk för framtidens forsknings- och innovationslandskap. Talare kommer under evenemangets tre dagar att inkludera nationella ministrar, EU-kommissionärer, EU-parlamentariker, forskare samt överraskningsgäster varje dag.

Syfte

European Research and Innovation Days anordnas av EU-kommissionen den 24-26 september och är ett årligt evenemang som sammanför världsledare från industri, finansvärlden, akademi och företag för att diskutera och utveckla ramverk för framtidens forsknings- och innovationslandskap. Talare kommer under evenemangets tre dagar att inkludera nationella ministrar, EU-kommissionärer, EU-parlamentariker, forskare samt överraskningsgäster varje dag.

Evenemanget syftar likaså till att involvera EU-medborgare och EU-kommissionen strävar efter att öka medvetenheten kring vikten av hur forskning och innovation kan ta itu med samhällsutmaningar. En viktig utmaning för Europa är att leverera nästa stora övergång av ekonomi, samhälle och planet för att säkra en hållbar framtid som garanterar medborgarnas välbefinnande.

European Research and Innovation Days 2019 kommer att ge intressenter möjlighet att samlas, fördjupa dialogen och arbeta över sektorer och discipliner för att hjälpa att planera Horizon Europe, vilken övergår i en ny period 2021.

Berör

Representanter från näringsliv och företag, forskare, politiker, journalister och andra intresserade.

Datum

den 24 september 2019

Plats

Bryssel

Övrigt

Evenemanget pågår i Bryssel mellan den 24 och 26 september. Registrering till evenemanget öppnar i början på maj och kommer att uppdateras här.  

Se programmet här. 

Plats: Byssel

Datum/Tid: 2019-09-24 00:00 - 23:59

Kommande tillfällen

2019-09-25 00:00 - 23:59

2019-09-26 00:00 - 00:00