Medverka under Europeiska veckan för regioner och städer 2023

Den 10–13 oktober arrangeras EU:s årliga vecka för regioner och städer. Evenemanget äger rum i Bryssel, och är det största arrangemanget med fokus på europeisk regional- och sammanhållningspolitik. Ansök senast 11 april 2023 om att medverka i programmet.

Varje år bjuder Europeiska regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik in till europeiska veckan för regioner och städer. Syftet med evenemanget är att samla regionala och lokala aktörer i Europa, och skapa ett forum för informationsutbyte, nätverkande och samarbete. Regioner och städer får möjlighet att visa upp deras förmåga att skapa tillväxt och arbetstillfällen, implementera EU:s sammanhållningspolitik, samt visa vikten av den lokala och regionala nivån inom EU.  

Under ledorden “Blomstrande regioner, ett starkare Europa”, kommer sex huvudsakliga teman att stå i fokus;  

  • Regioner i postindustriell omställning 
  • Att behålla kompetens för regional tillväxt 
  • Bryta barriärer för gränsöverskridande samarbete 
  • Hur små och medelstora stadskärnor driver tillväxt
  • Hur lokala energiskiften främjar säkerhet och hållbarhet
  • Främjandet av social innovation 

Evenemanget riktar sig till aktörer verksamma inom europeisk regional- och sammanhållningspolitik, och välkomnar offentliga aktörer från nationell, regional och lokal nivå. Evenemanget vänder sig även till näringsliv, akademi, civilsamhälle, media och andra intressenter, verksamma inom regional- och sammanhållningspolitik.  

Mer information om hur du ansöker om att medverka hittar du här. Ansök senast 11 april. 

Läs mer om den europeiska veckan för regioner och städer 2023 här.

Program och information om registrering kommer att presenteras till sommaren.  

Partner: Europeiska regionkommittén, EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO)

Plats: Bryssel

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.