EU:s skogsstrategi – vad betyder den för norra Sverige?

EU:s nya skogsstrategi presenterades i mitten av juli och med anledning av denna bjuder North Sweden tillsammans med Region Västerbotten och Västerbottens regionala skogsprogram in till ett webbinarium den 7 oktober. Syftet med webbinariet är att ge en överblick på EU:s skogsstrategi och en möjlighet att diskutera strategins betydelse för skogsnäringen i norra Sverige.

I somras antog EU-kommissionen EU:s nya skogsstrategi för 2030. Strategin är en del av den europeiska gröna given och bygger på EU:s strategi för biologisk mångfald. Med strategin vill EU-kommissionen minska utsläppen av växthusgaser och öka kolbindningen. EU-kommissionen betonar också skogens många olika funktioner och skogens funktion i arbetet med att minska förlusten av biologisk mångfald. Strategin ska enligt kommissionen främja de skogsförvaltningsmetoder som är mest gynnsamma för klimatet och den biologiska mångfalden, betonar behovet av att hålla användningen av träbiomassa inom hållbarhetsgränserna och uppmuntrar till resurseffektiv användning av trä i linje med kaskadprincipen. 

Läs mer om North Swedens nyhet om EU:s nya skogsstrategi från i somras här och på Europeiska kommisionens hemsida här

Syfte: Webbinariet ska ge en överblick på EU:s skogsstrategi och en möjlighet att diskutera strategins betydelse för skogsnäringen i norra Sverige.

Medverkande:  EU-kommissionens representation i Sverige, Annika Wappling Korzinek. Gerben Janse och Björn Merkell från Skogsstyrelsen som deltar i regeringens förhandlingar kring skogsstrategin kommer också att medverka.

Anmälan: Anmäl dig här. Sista anmälningsdag är den 4 oktober.  

 

Partner: Västerbottens regionala skogsprogram, Region Västerbotten, North Sweden European Office

Plats: Digitalt

Datum/Tid: 2021-10-07 09:00 - 11:00