Inbjudan till digitalt möte om den pågående OECD-studien för norra Sverige

Den 16 december anordnas ett digitalt informationsmöte med möjlighet till frågor och dialog riktat till alla som är intresserade av att få veta mer om det projekt som Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (OECD) genomför för regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) i norra Sverige, Finland och Norge. Mötet hålls mellan 09:00 och 10:00.

Mötet vänder sig till intresserade aktörer och berörda myndighetsföreträdare i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland och skall ses som ett komplement till de möten och utbyten som anordnas i respektive region från ansvariga regionala koordinatorer.

Avsikten med informationsmötet är att kunna ge en för svenskt vidkommande samlad bakgrund och uppdatering av projektet som syftar till att stärka den regionala utvecklingsförmågan i norra Sverige och hela NSPA.

Målet med OECD-projektet är att öka möjligheterna att lokalt och regionalt dra nytta av EU:s olika fonder och program och att gentemot nationell nivå och EU få till bättre anpassade stöd för långsiktigt hållbar utveckling genom en grön omställning och digitalisering i våra regioner.

Den 6 oktober anordnades ett digitalt uppstartsmöte för hela NSPA och det kommer bli ett uppföljningsmöte med även nationella företrädare den 25 januari 2023.

Det här informationsmötet som anordnas den 16 december vänder sig till de svenska regionerna och kommer ledas av den svenska samordnaren, Mikael Janson från North Sweden European Office, med information följt av dialog och är öppet för alla intresserade och riktar sig särskilt till aktörer som kommer att engageras i och kan komma att dra nytta av resultaten för det som OECD under de kommande 1,5 åren kommer arbeta med i samverkan mellan EU, nationell nivå och regionerna.

Varmt välkomna att koppla upp sig den 16 december.

Registrera dig här för att delta på mötet.