Logistikdag Mitt

Logistikdag Mitt äger rum 11 november 2021 på Clarion Hotell i Sundsvall. Särskilt fokus kommer att ligga på resursfördelningen av investeringar i infrastruktur i Sverige. Årets tema blir: ”Är infrastrukturen ett medel för tillväxt eller en effekt av den?”. 

Några exempel på talare under dagen är Catharina Elmsäter Svärd, VD byggföretagen Sverige; Tomas Eneroth, infrastrukturminister och Lena Erixon, GD Trafikverket. 

Läs mer och anmäl dig här