Logistikdag Norr

Den 11 november är det dags för Logistikdag Norr där fokus riktas mot norra Sveriges transportinfrastruktur i ett globalt perspektiv. Dagen blir ett toppmöte med näringsliv, politiker, myndigheter och akademi för att tillsammans stärka företagens konkurrenskraft. Talare under dagen kommer bland annat vara Infrastrukturminister Tomas Eneroth och Cecilia Malmström, gästprofessor vid Handelshögskolan i Göteborg och fram till 2019, EU-kommisionär med ansvar för handelsfrågor.
Logistikdag Norr är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas av Norrbottens Handelskammare, Byggföretagen samt Botniska korridoren. Initiativtagare är Norrbottens Handelskammares Logistikråd som består av 12 logistikchefer från länets tyngsta godstransportaktörer.

Plats: Kulturens hus, Luleå

Datum/Tid: 2020-11-11 08:00 - 17:00