Nordisk samverkan i fokus vid högnivåevent om transportinfrastruktur i Almedalen!

Mellan den 25–28 juni genomförs Almedalsveckan – en vecka fylld av möten och samtal med politiska representanter. Under veckan arrangeras ett flertal samtal, möten och mingel med aktörer från norra Sverige där bostadsbrist, den gröna omställningen, transport samt geopolitik står i centrum. North Sweden är medarrangör för ett officiellt sidoevent under Almedalsveckan kopplat till det informella nordiska transportministermötet i Göteborg den 13–14 augusti.

Almedalsveckan är en plats för det demokratiska samtalet, öppen för alla, med en stor bredd av aktörer från offentliga, privata och ideella sektorer tillsammans med politiska företrädare och media. Veckan invigs den 24 juni klockan 19:00 och pågår till den 28 juni.  

Sidoevent med fokus på transport, finansiering och nordisk samverkan 

North Sweden European Office arrangerar tillsammans med Botniska korridoren, Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan den 26 juni klockan 16:30–17:30 ett officiellt sidoevent kopplat till det informella nordiska transportministermötet under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Andreas Carlson (KD), Infrastruktur- och bostadsminister kommer att delta och inbjudan har även gått till ministerkollegorna från Norge och Finland. Bekräftade talare är även Ulrika Heie (C), ordförande i riksdagens trafikutskott, Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå och Alexander Hägg (M), regionråd Region Gävleborg. Henrik Andersson, strategikonsult på Sweco medverkar också för att presentera en rapport kring alternativ finansiering. Moderator för eventet är North Swedens Lotta Rönström tillsammans med Mats Ågebrant från Ågebrant Media.  

Seminariet kommer beröra frågor gällande det nya geopolitiska läget och Sveriges NATO-inträde som ställer nya krav på infrastrukturen. I viljeriktningen för nordiskt transportsamarbete 2024 föreslås de nordiska länderna överväga att sammanställa en gemensam strategi för långsiktig utveckling av gränsöverskridande relationer. För att möta de nya utmaningarna och dess behov krävs mer pengar. Vid seminariet kommer nya finansieringsalternativ diskuteras och följande fråga stå i fokus: Vad kan Sverige göra för att på kort och lång sikt säkra utbyggnaden av Botniska korridoren, en del av stomnätskorridoren Skandinavien–Medelhavet? 

Sidoeventet kommer efterföljas av ett härligt mingel på Norra Scen!  

Mer information om sidoeventets program och talare finns här

Hela programmet för Almedalsveckan finns här

Läs mer om Sveriges viljeinriktning här

Partner: North Sweden European Office, Botniska korridoren, Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan

Plats: Norra Scen, Fiskargränd 5, Visby 

Datum/Tid: 2024-06-26 16:30 - 17:30