NSPA-forum i Lycksele 26-27 maj (Uppskjutet)

Norther Sparsely Populated Areas (NSPA) består av de 14 nordligaste regionerna i norra Europa med gemensamma förutsättningar och mål. NSPA nätverket arbetar tillsammans för att öka medvetenheten om regionen i EU-institutionerna och utvecklingen av EU:s regionalpolitik så den utformas att den på bästa sätt stödjer utvecklingen i de glest befolkade områdena i norra Europa.

Varje år anordnas ett forum för att samla förtroendevalda och tjänstemän från de nordligaste regionerna för att diskutera EU:s politik och utbyta erfarenheter av regionalt utvecklingsarbete.

I år anordnas NSPA-forum i Lycksele 26-27 maj i samband med Region Västerbottens Mötesplats Lycksele, 27-28 maj. Forumet inleds kl. 14.00 26 maj och avslutas kl. 12.30 den 27 maj.

Program kommer så småningom. Anmäl dig här!

Vid frågor och funderingar kontakta: jonas.s.larsson@regionvasterbotten.se