Nya program, nya möjligheter - Hur kan EU stärka lokal och regional utveckling?

De svenska stads- och regionkontoren (SveReg), och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i Bryssel bjuder in till ett webbinarium på Microsoft Teams om förhandlingarna kring EU:s långtidsbudget och återhämtningsplan, programmering av sektorsprogrammen och de sammanhållningspolitiska fonderna, samt möjligheter till synergier mellan EU:s fonder och program i nästa programperiod.

Programmet är indelat i två delar där den första delen kl. 13-14 inleds med en inblick i EU-ledarnas överenskommelse om långtidsbudgeten och återhämtningspaketet av EU-ambassadör Lars Danielsson. Sedan följer en uppdatering kring de programspecifika förordningarna för bland annat Horisont Europa, Digitala Europa och de sammanhållningspolitiska fonderna. Den andra delen kl. 14-15 fokuserar specifikt på programmeringen av den europeiska utvecklingsfonden och vänder sig särskilt till aktörer som deltar i programmeringsarbetet, där Tillväxtverket och Vinnova kommer att delta. 

Läs mer om eventet och registrera dig senast 29/9 på vår hemsida.

Observera att den tidigare gränsen på deltagarantalet inte längre gäller, alla kan vara med!

Partner: De svenska Brysselkontoren och SKR

Plats: Virtuellt

Datum/Tid: 2020-10-01 13:00 - 15:00