Providing Sustainable Solutions - The North European Forestry

Den 10 december anordnar PROFOR (ett nordiskt-baltiskt nätverk för skogsforskning) i samarbete med North Sweden European Office och Helsinki EU Office, ett seminarium i Bryssel på temat ”Providing Sustainable Solutions - The North European Forestry”.

Skogen täcker ungefär 60% av landytan i de nordisk-baltiska länderna och en bestående del av ländernas ekonomi består av skogsindustri, inte minst på landsbygden. Skogsprodukter kommer att bli avgörande i övergången från fossilbaserad till cirkulär ekonomi.  

Samtidigt används skogens ekosystem också till mycket annat av värde för människor så som bindning av koldioxid, rent vatten, ren luft, biologisk mångfald, estetik och för sitt kulturella och sociala värde. 

PROFOR bjuder därför in aktörer och beslutsfattare för att, i en europeisk och vetenskapsbaserad kontext, diskutera synergier och avvägningar mellan skogsproduktion och andra skogstjänster. 

Erik Bergkvist, ledamot i Europaparlamentet medverkar som huvudtalare samt i paneldiskussionen i session 1 på tema ”Active forest management and bioeconomy”. 

 

För mer information kontakta: 

Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs

North Sweden Euroepean Office

Mona.mansour@northsweden.eu +32 475 773963, +46 70 3918399

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.