Regionalt webbinarium om EU:s skogspolitik

Välkommen på skogswebbinarium den 2 juni kl. 10:00-12:00 anordnat av North Sweden European Office, Region Värmland European Office, Central Sweden European Office och Småland Blekinge Halland South Sweden. Frågor som kommer diskuteras är EU:s skogspolitik och hur den påverkar Sveriges kommuner och regioner, hur Sverige ser på EU:s skogspolitik men också vad som kommer hända härnäst. Registrera dig senast 31 maj!

Den nuvarande energi- och klimatlagstiftningen är under revidering för att anpassas till det nya målet om 55 procents minskning till 2030. Ändringsförslagen till den nuvarande lagstiftningen går under namnet 55-paketet (fit for 55) där EU:s nya skogsstrategi presenterades i juni 2021. Skogsstrategin bygger på EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 och har som mål att de europeiska skogarnas kvalitet och kvantitet ska förbättras, samt att skyddet, restaureringen och motståndskraften hos dem ska stärkas.

Program

10:00 -10:05: Välkomna, Moderator Carina Christiansen, North Sweden European Office

10:05 -10:25: Översikt av EU:s skogspolitik, Marco Onida, enhetschef för skogssektorn vid EU-kommissionens generaldirektorat för miljöfrågor

10:25 -10:40: Hur ser Sverige på LULUCF? Jorid Hammersland, miljöråd vid Sveriges ständiga representation vid EU (tbc)

10:40 -10:55: Hur ser Sverige på delarna om skoglig biomassa i direktivet för förnybar energi (REDIII)? Rasa Engstedt, energiråd vid Sveriges ständiga representation vid EU (tbc)

11:05-11:30: Hur påverkar EU:s skogspolitik regionerna? Åsa Ågren Wikström (M), Region Västerbotten, Birgitta Sacrédeus (KD), Region Dalarna, Stina Höök (M), Region Värmland, Småland/Blekinge/Halland (tbc), representant från Småland/Blekinge/Halland (tbc)

11:30 -11:55: Vilka är det viktigaste frågorna i EU:s skogspolitik och vad händer nu? Europaparlamentariker Pär Holmgren (MP) och Jessica Polfjärd (M)

Läs mer om webbinariumet här

Registrera dig här

Partner: North Sweden European Office, Region Värmland European Office, Central Sweden European Office och Småland Blekinge Halland South Sweden

Plats: Online

Datum/Tid: 2022-06-02 10:00 - 12:00