Registrera dig för digital lanseringskonferens om ny stödplattform för smart specialisering (S3)

Den 30 mars arrangeras en digital konferens om smart specialisering (S3). Konferensen kommer att fokusera på lanseringen av den nya plattformen för kunskapsdelning och stöd (S3 CoP) för implementering av strategier för smart specialisering. Anmäl dig till den digitala konferensen senast 29 mars.

Den 30 mars arrangerar EU-kommissionens Generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO) en digital konferens inom området smart specialisering (S3). Konferensen kommer att inledas av Elisa Ferreira, EU-kommissionär med ansvar för EU:s regionalpolitik och reformer. Konferensen kommer därefter att fokusera på lanseringen av DG REGIOS nya plattform för smart specialisering, “The Smart Specialisation Community of Practice (S3 CoP)”. 

Den nya plattformen ska fungera som en stödfunktion till aktörer verksamma inom smart specialisering. Plattformen ska erbjuda stöd till aktörer gällande hur man kan implementera och omsätta strategier för smart specialisering i praktiken. Detta kommer att ske genom att erbjuda aktörer en plattform där de bland annat har möjlighet att ta emot riktat stöd, medverka på evenemang, ta del av studier om smart specialisering, medverka i arbetsgrupper och partnerskap m.m.  

Den digitala konferensen vänder sig till verksamma aktörer inom smart specialisering. Detta innefattar bland annat aktörer från näringsliv, akademi, branschorganisationer, civilsamhälle och offentliga verksamheter på regional- och nationell nivå.  

Konferensen kommer att hållas digitalt. Det finns däremot möjlighet att som deltagare ställa frågor om den nya plattformen och medverka i olika interaktiva aktiviteter.  

Läs mer om konferensen och anmäl dig senast 29 mars här.

Läs mer om programmet här.