Registrera dig till konferensen Cohesion4Transitions

Nu är det möjligt att anmäla sig till konferensen Cohesion4Transition. Konferensen arrangeras i hybridformat den 6 juni, vilket innebär att det är möjligt att medverka på plats i Bryssel eller online. Under konferensen kommer aktörer verksamma inom sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, att samlas för att diskutera hur EU-medel kan användas i syfte att stödja medlemsstater, regioner och samhällen i den gröna omställningen. Eventet är tänkt att fungera som ett forum för delande av kunskap, erfarenheter och bästa praxis.

Den 6–7 juni arrangeras den första upplagan av konferensen Cohesion4Transition på plats i Bryssel och online. Konferensen samlar offentliga myndigheter och andra aktörer verksamma inom EU:s sammanhållningspolitik, i syfte att stödja EU:s medlemsstater, regioner och samhällen i användandet av EU-medel såsom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Sammanhållningsfonden för att genomföra den gröna omställningen.  

Den första dagen av konferensen kommer att samla nationella, regionala och lokala aktörer i syfte att främja delandet av erfarenheter, information och bästa praxis vad gäller investeringar kopplade till den gröna omställningen med stöd från ERUF och Sammanhållningsfonden. Konferensen andra dag fokuserar på de utmaningar och flaskhalsar som kan uppstå i genomförandet av hållbarhetsinvesteringar med stöd från EU-medel.  

Just nu är registreringen öppen. Det går endast att anmäla sig till konferensen första dag, den 6 juni, då den andra dagen enbart är öppen för särskilda arbetsgrupper. Notera att deltagande på plats måste bekräftas, i och med att det finns begränsad med kapacitet i lokalerna.  

Läs mer om konferensen och om hur du registrerar dig senast 26 maj för deltagande på plats eller deltagande online senast 6 juni här.

Läs mer om Cohesion 4 Transitions här.

Partner: Cohesion4Transitions

Plats: Bryssel och online

Datum/Tid: 2023-06-06 09:00 - 23:59