Renewable energy reaching everywhere

Webinariet samorganiseras av Tillväxtverket och North Sweden European Office under European Week of Region and Cities (EWRC).

För att uppnå klimatneutralitet fram till 2050 krävs att EU maximerar användningen av förnybar energi i hela Europa. Workshopen kommer att visa hur aktörer byter till förnybar energi, särskilt solenergi, under arktiska förhållanden till följd av insatser som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Vi kommer att undersöker möjligheterna att investera i förnybar energi för offentliga och privata aktörer. Deltagarna kommer att övervinna alla förutfattade idéer om förnybar energi, snö och mörka vintermånader.

Registrera dig senast 14 oktober!

Här hittar du eventet på EWRC:s hemsida

Partner: North Sweden och Tillväxtverket

Plats: Virtuellt

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.