Renewable energy transition in sparsely populated areas

NSPA - Northern Sparsely Populated Areas tillsammans med Scotland Highlands and Islands anordnar event under European Week Of Regions And Cities som fokuserar på policy och goda exempel på övergång till förnybara energikällor i glesbefolkade områden.

När EU tar sig an en omställning mot en utsläppsfri ekonomi måste förnybara energikällor nyttjas på bättre sätt och stora delar av transportsektorn måste elektrifieras och göras fossilfria.

Landsbygd och glesbefolkade områden står för den mesta delen av EU:s förnybara energi men står också inför de största utmaningarna och brist på infrastruktur. Detta evenemang kommer att visa framgångsrika exempel på förnybar energi och ren transport i glesbefolkade områden samt utforska hur EU:s regionalpolitik kan hjälpa dessa områden att leva upp till sin fulla potential i den europeiska energiomställningen

North Sweden är en av arrangörerna till evenemanget tillsammans med de andra medlemmarna i NSPA. Anmälan och information om evenemanget och övriga evenemang under European Week of Regions and Cities hittas här.