Research, forestry & mingle

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Skogforsk, Naturresursinstitutet i Finland (LUKE) och North Sweden European Office bjuder in till ett skogsforskningsevent den 29 november på North Swedens kontor.

Syftet är att ha en öppen diskussion om den ämnesövergripande skogsforskning som behövs för att uppnå det långsiktiga målet "Hållbara skogar för mångsidig användning".

Forskning bedrivs alltför ofta i "silos". Som samhälle står vi inför en lång rad utmaningar många som på ett eller annat sätt innefattar skog och skogsbruk. För att hitta en väg framåt behövs forskning om tvärvetenskapliga ämnen som belyser skogarnas många olika aspekter. Aspekter som rör biologisk mångfald, kol och historiskt arv och som även omfattar aspekter som cirkulär bioekonomi, naturbaserade lösningar, hållbar utveckling, ett grönare Europa och grön infrastruktur.

Registrera dig här innan den 28 november. 

Datum: 29 november 2022. 

Tid: Kaffe/te från 14:30, programmet börjar kl. 15:00, följt av ett mingel.

Plats: North Sweden European Office, Avenue des arts 11. Bryssel

Program:

15.00 Välkomsthälsning av Göran Ericsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Dekanens skogsfakultet.)

15.05 Motstridiga miljömål och kommunikation Lars Högbom, docent och senior skogsforskare vid Skogforsk.

15.30 Paneldiskussion: Cirkulär bioekonomi - Skogsforskning och utmaningar

Paneldeltagare:

Emma Wiesner, Europaparlamentariker, SE

Pär Holmgren, Europaparlamentariker, SE

Michael Wolf, forskningsprogramansvarig, Europeiska kommissionen, GD Jordbruk, samordning av forskning och innovation.

Kelsey Perlman, skogs- och klimataktivist, Fern

Anke Schulmeister, Oldenhove, Senior Forest Policy Officer, WWF

Johan Elvnert, generalsekreterare, teknikplattformen för den skogsbaserade sektorn

Göran Ericsson, professor och dekanus vid fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet.

Moderator

Carina Christiansen, projektledare för bioekonomi, North Sweden European Office

16.10 Öppna diskussioner och frågor, inklusive publikdiskussioner

16.50 Mikael Janson, direktör för North Sweden European Office, inbjuder till diskussion och bjuder in till en drink och mingel.

Varmt välkomna!

 

Partner: Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk, Naturresursinstitutet i Finland - LUKE och North Sweden European Office.

Plats: North Sweden European Office, Avenue des Arts 11, Bryssel

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.