Save the date: Arktisk infrastrukturkonferens i Kiruna den 31 maj –1 juni

Den 31 maj - 1 juni anordnar LKAB, Narviks hamn och Norrbotniabanan en arktisk infrastrukturkonferens i Kiruna där Botniska korridoren och North Sweden European Office är samverkanspartners. Nils-Olov Lindfors, regionråd i Norrbotten och ledamot i Botniska korridorens styrgrupp, medverkar i eventet.

Norra Sverige, Nordnorge och norra Finland är mångsidiga regioner med unika förutsättningar för regional tillväxt. Det är en geografi som räknas till det europeiska Arktis med EU:s mest glesbefolkade befolkningsstruktur men som samtidigt har ett av EU:s starkaste innovationssystem med attraktiva urbana miljöer. Tillgången till råvaror och förädlade produkter - kritiska för europeisk industri - är stor och näringslivet investerar just nu ofantliga summor i en aldrig tidigare skådad grön nyindustrialisering.

EU:s gröna omställning kräver funktionella och robusta väg-, järnvägs- och sjöförbindelser. I norr finns särskilda utmaningar som gör regionerna sårbara, såsom stora avstånd, gles- och åldrande befolkning och ett kallt klimat och utvecklingen av en storskalig och miljövänlig basindustri hotas av brister i transportinfrastrukturen. Fortsatt utbyggande av en modern kustjärnväg i ett nordsydligt transportstråk till EU:s inre marknad är avgörande, men även investeringar i öst-västliga transportstråk till marknader i Asien och västerut över Atlanten.

Nationella transportplaner i Norge, Sverige och Finland måste, i likhet med EU:s infrastrukturpolitik, syfta till att undanröja flaskhalsar, uppgradera infrastrukturen samt förenkla gränsöverskridande transporter för såväl passagerare som gods. Med rätt utformad politik och ett bra samspel mellan nationell nivå och EU-nivå besitter de nordliga regionerna stor potential för långsiktigt hållbar tillväxt och avgörande resurser för att bidra till EU:s mål om klimatneutralitet.

Den 31 maj –1 juni 2022 bjuder LKAB, Narviks hamn och Norrbotniabanan in till "Arctic Infrastructure Conference” på Scandic Hotel Ferrum, i Kiruna, Sverige. Botniska korridoren och North Sweden European Office är två av eventets samverkanspartners. Syftet med konferensen är att fokusera på de aktuella utmaningarna och den politiska dimensionen av infrastrukturella och logistiska frågor i norra Skandinavien och Finland samt att främja ett ökat samarbete mellan regionerna i norra Sverige, Norge och Finland för förbättrad hållbar logistik. 

Konferensen kommer att samla beslutsfattare på kommunal, regional och nationell nivå från Sverige, Norge och Finland såväl som representanter från EU, basnäringarna och skaldjursnäringen. Från norra Sverige medverkar bland andra Nils-Olov Lindfors, regionråd i Norrbotten; Henric Fuchs, infrastrukturstrateg i Region Västernorrland; Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanan, Christoffer von Bothmer, projektledare Botniska korridoren och Lotta Rönström, Senior Adviser på North Sweden European Office.

Läs mer om evenemanget och registrera dig här. 

Partner: LKAB, Narviks hamn, Norrbotniabanan och Nordic Publishing

Plats: Scandic Hotel Ferrum, Kiruna

Datum/Tid: 2022-05-31 08:00 - 23:59

Kommande tillfällen

2022-06-01 00:00 - 17:00