Save the date – Europeiska veckan för yrkesutbildning 2023

Den 23–27 oktober anordnas den Europeiska veckan för yrkesutbildning. Det årliga evenemanget arrangeras inom ramen för Europaåret för kompetens 2023 och syftar till att lyfta fram hur yrkesutbildning är centralt för att bemöta EU:s klimatrelaterade, ekonomiska och sociala utmaningar. Mer information om den Europeiska veckan för yrkesutbildning kommer framöver.

Det årliga evenemanget Europeiska veckan för yrkesutbildning går av stapeln den 23–27 oktober och är i år en del av Europaåret för kompetens 2023. Evenemanget har anordnats av EU-kommissionen sedan 2016 och syftar till att lyfta fram hur yrkesutbildning, omskolning och fortbildning är centralt för att möta framtidens sysselsättningsbehov inte minst i och med den gröna och digitala omställningen. Tanken med evenemanget är att aktörer ska kunna dela med sig av tips, råd och bästa praxis för att främja kunskapsutbyte inom sektorn.  

Likt tidigare upplagor finns det möjlighet att arrangera olika aktiviteter och event under veckan. Redan nu finns det möjlighet att dela med sig av information och eventuella planer på arrangemang. Under veckan kommer det även att arrangeras olika evenemang, vilket det ges mer information om framöver.

Mer information och program kommer under våren.

Läs mer om Europeiska veckan för yrkesutbildning här.

Läs mer om hur du arrangerar ett event och registrera det här.

Läs mer om Europaåret för kompetens 2023 här. 

Partner: EU-kommissionen

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.