Save the date: EU:s framtida regionalpolitik ur ett europeiskt perspektiv

Under slutfasen av Sveriges ordförandeskap i EU bjuder de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel in till samtal med fokus på framtidens politik för hållbar regional utveckling

Tema: EU:s framtida regionalpolitik ur ett europeiskt perspektiv

Diskussionen om EU:s framtida regionalpolitik är redan igång med stegrande volym. Om bara något år kommer förslagen inför förhandlingarna för nästa EU-programperiod, efter 2027. EU-finansieringen har stor påverkan på det regionala och lokala utvecklingsuppdraget. Vilka är knäckfrågorna? Hur vill svenska regioner och kommuner medverka till att forma politiken?

Syfte: Information om EU-perspektivet på framtidens politik för hållbar regional utveckling samt dialog. Medverkan av ledande företrädare på EU-nivå och från europeiska regioner och nätverk för omvärldsbevakning och möjlighet till kunskapsutbyte och dialog. Målsättningen är att ge underlag för en regional och lokal dialog i samspel med nationell nivå för att kunna forma en bred svensk position i frågan.

Dag: Tisdag 20 juni – onsdag 21 juni, lunch till lunch

Plats: Bryssel

Primär målgrupp: Direktörer, enhetschefer och strateger med ansvar för övergripande strategiska frågor kopplat till det regionala och lokala utvecklingsuppdraget

Antal: Max 4 deltagare/region eller stad

Intresseanmälan: Registrera intresseanmälan via denna länk. Intresseanmälan är inte bindande. Program och slutgiltig anmälningslänk kommer senare.