Save the date: Informationsdag om kommande CBE JU utlysning 20 April 2023

Den 20 april 2023 arrangeras en informationsdag på plats i Bryssel om den kommande CBE JU utlysningen. Det är ett bra tillfälle att lära sig mer om utlysningens innehåll och skapa nya kontakter. Sessionerna kommer även gå att följa online.

CBE JU har nu publicerat sitt arbetsprogram för 2023, baserat på prioriteringarna från CBE JU:s strategiska forsknings- och innovationsagenda, med information om ämnesområden för den kommande utlysningen för 2023 med en tilltänkt budgeten på 215,5 miljoner euro.

En informationsdag kommer hållas den 20 april 2023 på plats i Bryssel som kan vara ett bra tillfälle för att lära sig mer om utlysningens innehåll och för att skapa kontakter. Sessionerna kommer även gå att följa online. Utlysningen kommer att öppnas efter eventet och deadline planeras läggas den 20 september 2023. 

Eventet är ett tillfälle att få kunskap om den kommande CBE JU utlysningen 2023 och få bättre förståelse kring:

  • Inlämning och utvärdering av ansökan
  • Regler och villkor för ansökan
  • Hur man skriver en bra CBE JU ansökan

Tillfällen för nätverkande kan även ge dig möjlighet att engagera dig med andra i CBE JU:s gemenskap.

Bakgrund 

CBE JU är ett partnerskap mellan EU och konsortiet för biobaserade industrier som finansierar projekt som syftar till att främja konkurrenskraftiga cirkulära biobaserade industrier i Europa. Partnerskapet har en budget på 2 miljarder euro.  

Mer information kommer. Läs mer här. 

Läs mer om den kommande utlysningen här.